#
GP30ЗадачШтрафGP30ЗадачШтрафGP30ЗадачШтрафGP30 СуммаSumОбщий штраф
301
Олег Долгоруков
01570000000157
302
Kuchumov-Ilya
015602-80000348
303
FPV0206
01550000000155
304
Mihai Calancea
01550000222403279
305
dawid.lazarczyk
01550000000155
306
uwi
025401-74031170697
307
takeshi.sugiyama
015201120000264
308
Sergey Serebryakov
02500210400004154
309
kasitan
01500000000150
310
Bistrigova_Anastasiya
0150017800002128
311
jakub.zika
01500000000150
312
bit.yangxm
014901360317005255
313
florin.elfus
01480148
314
pratyai
0148015400002102
315
ssavinov.spbau
024701-6700003-20
316
Жук Артем
01470000000147
317
microc.cai
01470000000147
318
Андрей Меркулов
014601390000285
319
Иван Фефер
02440000000244
320
baranov.andrii
024401-6500003-21
321
astro75
01430323300004276
322
evima
03410000000341
323
v.v.melnyk
01410213000003171
324
Влад Глембоцкий
0140019015603105
325
nam
013901-6300002-24
326
Hedayet
01350000000135
327
hogloid
032803-59164-1461610-177
328
mehemmedv
01280000000128
329
romanova
012500001560281
330
Jokser
02250000000225
331
alexander-yuriev
01220215100003173
332
mayorov.m.a
02220243026706132
333
sergey.g.lazarev
01220000000122
334
KangYangyang
01210160000227
335
VArtem
03210000321806239
336
Dmitry Uvarov
01190217800003197
337
Pawel Gawrychowski
021500003290544
338
Andrey Mokhov
03120000000312
339
Milanin
026000000026
340
Dshawn
032000000032
341
john.czg1989
000000000000
342
Ravent
000000000000
343
ilyakor
00032539144191369582
344
volhav
000000000000
345
makc222222222
000000000000
346
dpantele
000000000000
347
shunminli
000000000000
348
luo.kangqi
000000000000
349
ROBINOVI4 NA SV9ZI
000000000000
350
Sergey Parkhomenko
00001-7000001-70
1345678910111240