#
GP30ЗадачШтрафGP30ЗадачШтрафGP30ЗадачШтрафGP30 СуммаSumОбщий штраф
301
decltypeNULL
000000
302
tfwo
000000
303
zylercAlgoMail
000000
304
ConVist
000000
305
nikita.erikaykin
000000
306
pieofawesomeness123
0110100001101
307
elegance.kum
01880000000188
308
barsuk.alexey.pskov
0000326403264
309
xorfire
000000
310
sv.lorder
000000
311
Simen Lilleeng
000000
312
dvveller
000000
313
free777man
000000
314
kidyaev.dima
000000000
315
alanubi
000000
316
kbyrjkmy
0316600000003166
317
konanmentor
000000
318
alex.zabashta
000000
319
n.murushkina
0110300001103
320
MrChorna
000000
321
codercf
000000
322
okhrimenko-ilya-921021
000000000000
323
Andrei Lysiuk
000000
324
zhevachkas
000000000
325
torwald
000000000000
326
0x2207
01340000134
327
ilenok
000000
328
Eryx
266229000100617512612404
329
dimagalov
000000
330
dekrays
01530000153
331
Osank Jain
00001200120
332
amogozov
000000
333
alagaster
00001320132
334
Ivan
000000000
335
rsemscom
000000
336
SwingLifeAway
00003990399
337
RezaAshtiani
000000
338
rumbok1
00001620162
339
blind
000000000000
340
lance
000000000
341
Oleksi515
01108016202170
342
shitov.andrew
01590119302252
343
mshalabod
012090431505524
344
shef2318
01960196
345
zetilovn
011070213003237
346
konstantinkostin28
0114901149
347
Yordan Chaparov
0110323104232
348
Alexander Mashrabov
01-1101-11
349
e_vitaliy
01540113402188
350
Andrii Sydorchuk
04228014105269
13456789101112