#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
351
max.well44
01130113
352
pavel
0215802158
353
any5568
000000
354
dvveller
000000
355
Tensor-graf
01590000159
356
MaXL
01180118
357
Shef
0424803-6603-15010167
358
aurinegro
035704360793
359
polushin
000000
360
Beard
0217001-103169
361
MaximV.T
0220002200
362
free777man
000000
363
ivanilos
01600160
364
PavelSavchenkov
0215102151
365
DDD BBB
021110321105322
366
kavaganga
000000
367
kidyaev.dima
000000000
368
fhlasek
0513503118044012257
369
xhae
034302290572
370
kulinich.a.yu
01610161
371
azneye
032930233005623
372
kazim
0212001233042707380
373
naik
0112800001128
374
alanubi
000000
375
sergey.weiss
04282026006342
376
kbyrjkmy
0316600000003166
377
evgenii.balai
021340115403288
378
sergei.yesipenko
0420104201
379
akhtyamovpavel
031480322904164010541
380
igorjan94
02-2702-27
381
konanmentor
000000
382
indy256
032180416507383
383
skyvn97
0350021000318508335
384
IlyaLos
0394022260417709497
385
alex.zabashta
000000
386
malinovsky239
04178043400366011584
387
n.murushkina
0110300001103
388
johnjq
02-502-5
389
cat.butencko
0112801128
390
daizhenyang
03163019704260
391
Марат Юлдашев
04166024604165010377
392
demidenko
04253021100317309536
393
qwerty787788
04-402-2804-89010-121
394
starkov.svyatoslav
0111201-140298
395
Misha100896
0226502265
396
Anton Akhi
041260411708243
397
MrChorna
000000
398
fragusbot
0000212302123
399
Lerence1201
022801140218205224
400
Moskupols
0324103241
13456789101112