#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
151
Xellos
02272413804-27210138
152
vbifial
0215402154
153
sigma425
0218300001-1203171
154
ItsLastDay
02580258
155
rvvslv
02-902-9
156
akinshchikov
0215302153
157
akira.morimiya
02-602-6
158
nekrald
02187012503212
159
alb80
021350000111903254
160
ARechitsky
0214402144
161
wclee2265
02-702-204-9
162
dkorduban
021290215904288
163
Nike_VML
0211202112
164
wo10009
02930293
165
natsugiri
02350235
166
Anton Gulikov
024401390383
167
Andrey Baranov
0210501620413707304
168
johnLate
0233018703120
169
ssavinov.spbau
02-3301630330
170
Marcin Dziadus
02171011270316206460
171
eugeneSh
0211001930215005353
172
Andrey Mokhov
0211002110
173
Александр Шлемов
02108012003128
174
megaserg
02123018003203
175
grigor
0213702850416308385
176
DDD BBB
021110321105322
177
kazim
0212001233042707380
178
evgenii.balai
021340115403288
179
johnjq
02-502-5
180
Misha100896
0226502265
181
Lerence1201
022801140218205224
182
restless.anchoret
0214402144
183
Golovanov399
0213303159047409366
184
forest
0219102191
185
SergeyBankevich
02157027004227
186
Pawel Parys
0270325220327290
187
thnkndblv
02660212904195
188
Жук Артем
0211916542167161
189
alexey.enkov
021890426704234010690
190
Zakhar Voit
0212101118011004249
191
YerzhanU
02560317205228
192
Silin.DI
0212902129
193
ikbalkazar
021240115003274
194
anttil
02660266
195
Oleksi515
01108016202170
196
TechnoHermit
01290129
197
Виктор Милованов
01450145
198
avelino2013
019019
199
dekalo.stanislav
01470147
200
aangairbender
01720172
1234567891012