#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
151
ItsLastDay
02580258
152
rvvslv
02-902-9
153
akinshchikov
0215302153
154
akira.morimiya
02-602-6
155
nekrald
02187012503212
156
alb80
021350000111903254
157
ARechitsky
0214402144
158
wclee2265
02-702-204-9
159
dkorduban
021290215904288
160
Nike_VML
0211202112
161
wo10009
02930293
162
natsugiri
02350235
163
Anton Gulikov
024401390383
164
Andrey Baranov
0210501620413707304
165
johnLate
0233018703120
166
ssavinov.spbau
02-3301630330
167
Marcin Dziadus
02171011270316206460
168
eugeneSh
0211001930215005353
169
Andrey Mokhov
0211002110
170
Александр Шлемов
02108012003128
171
megaserg
02123018003203
172
grigor
0213702850416308385
173
DDD BBB
021110321105322
174
kazim
0212001233042707380
175
evgenii.balai
021340115403288
176
johnjq
02-502-5
177
Misha100896
0226502265
178
Lerence1201
022801140218205224
179
restless.anchoret
0214402144
180
Golovanov399
0213303159047409366
181
forest
0219102191
182
SergeyBankevich
02157027004227
183
Pawel Parys
0270325220327290
184
thnkndblv
02660212904195
185
Жук Артем
0211916542167161
186
alexey.enkov
021890426704234010690
187
Zakhar Voit
0212101118011004249
188
YerzhanU
02560317205228
189
Silin.DI
0212902129
190
ikbalkazar
021240115003274
191
anttil
02660266
192
Oleksi515
01108016202170
193
TechnoHermit
01290129
194
Виктор Милованов
01450145
195
avelino2013
019019
196
dekalo.stanislav
01470147
197
aangairbender
01720172
198
Михаил Люсин
0120800000001208
199
slava.t
01760176
200
BudAlNik
01289022603315
1234567891012