#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
201
igor.glushkov26
000000
202
alexnik000
000000
203
sysolyatin.dima
000000000
204
geraskin.ia
000000000
205
gumb0
000000
206
zhu081607
000000000
207
claus_spb
000000000
208
kazemir94
000000000
209
ya.aerokhin
000000000
210
udigo
01330110100002134
211
Ralor
000000
212
aliniov
000000000000
213
mareshkau
000000000000
214
lukashev.s
000000000
215
titov.andrew2014
000000000000
216
Sergey Tarasov
000000
217
pichulia
032440110300004347
218
balbasaur
0119019200002111
219
Shiz0
0111900001119
220
alb-mustang
000000000
221
elegance.kum
01880000000188
222
any5568
000000
223
Tensor-graf
01590000159
224
naik
0112800001128
225
kbyrjkmy
0316600000003166
226
Alexander Voronov
01990000199
227
ashmelev88
166312042610401614573
228
MrDindows
03-30021150000585
229
okhrimenko-ilya-921021
000000000000
230
r3tsky
000000
231
SlavaSSU
011401570000271
232
torwald
000000000000
233
Andrii Dzhyrma
000000
234
GogolGrind
000000
235
buggy.code
000000
236
Ivan
000000000
237
E.T.
000000
238
Saif.Qaher
000000
239
blind
000000000000
240
Beard
0217001-103169
241
wclee2265
02-702-204-9
242
amaksay
0427503-707268
243
SomeGuyTookMyHandle
8517037403-781184
244
roman-melnyk
01-701-7
245
hirokazu1020
028301-90374
246
sigma425
0218300001-1203171
247
gusarovmi
042330318804-12011409
248
KungA
01-1301-13
249
torus711
01-400001-1302-17
250
Al.Cash07
0415303-1307140
1234567891012