#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
301
Niyaz Nigmatullin
1259512595
302
TechnoHermit
01290129
303
Владимир Ткачев
0527205272
304
eduardpi
000000
305
shirokih.ilya
000000
306
cebrusfs
032610324906510
307
Denis Nazarov
0332203322
308
AVictor2007
000000
309
Виктор Милованов
01450145
310
Dmitriy Tishkin
000000
311
kasitan
02880288
312
Orlan
000000
313
tmt514
1265001654053528131161186
314
avelino2013
019019
315
Kirill Boldyrev
000000
316
EvgeniyGor
000000000
317
dekalo.stanislav
01470147
318
hgolf
052650322108486
319
aangairbender
01720172
320
BEASTBISHOP
000000
321
kdelimbetov
000000
322
bes4etnov
000000
323
Dmytro Soboliev
653404240325-283814246
324
slava.t
01760176
325
Peter Trebaticky
01700000170
326
RAVEman
0512414148505-935114179
327
vlkulpinov
01220122
328
tima.satylkhanov
01900190
329
shef2318
01960196
330
cxlove
0311403114
331
BOPOH-A
01600000160
332
Zool
01-1401-14
333
jonathan.carvalhosa
0212102121
334
vbifial
0215402154
335
savrus
000000000
336
savinov
0413704137
337
konstantinkostin28
0114901149
338
ItsLastDay
02580258
339
Hakurei
000000000
340
sokian
0417104171
341
umair.akhtar
000000
342
Jacob Dlougach
15632003309552272014856
343
rvvslv
02-902-9
344
akinshchikov
0215302153
345
bendern
01500150
346
zharkovgk
000000000
347
s-quark
22625174921051273915470
348
rdiachenko
000000
349
Yash Bansal
000000
350
darnley
03550355
13456789101112