#
NGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30 SumSumTotal penalty
401
bendern
0111301113
402
mgutu-oit
00001980198
403
NSV
000000
404
rng.58
01280128
405
deleteseobaka
000000
406
niko-konstantinov
000000000
407
KADR
0221702217
408
Kepnu4
01-3401-2302-57
409
Scorpy
000000
410
nk.karpov
632030212365326
411
alexburkov93
000000
412
AguL
0000188501885
413
sementry
2311223112
414
Виктор Тюняков
000000
415
claus_spb
000000000
416
Cepera
000000
417
Merkurev
22433303176227509
418
ALehAg
01760176
419
Юрий Платонов
00001720172
420
shik
9314193141
421
vlad107
0112401124
422
MelnikoffVA
01540154
423
yarrr
0210602106
424
goofy57
0113701137
425
victor.otliga
000000
426
zakhar.kozlov
01360221803254
427
bodyaosadchiy
000000
428
lazaric.ivan
01660166
429
kvanted79
000000
430
Egor
103127755248858375
431
julybelost
000000
432
dmitriydemidko
000000
433
gab62
0155017102126
434
jeka.zamyatin
000000
435
mirwide
000000
436
constantine.sokol
02980298
437
harmitage
000000
438
OSt
000000
439
aliniov
000000
440
dzhulgakov
264279454215718494
441
abss-pakso
0112601126
442
Dembel
000000
443
sodaBeta
028802-240464
444
Fernando Fonseca
01260126
445
sanekspot
0224802248
446
Ivan.Sachkovski
000000
447
chihromium
000000000
448
Ivan Katanic
021021
449
Ilya
0213501803143
450
densofting
000000000
156789101112131416