#
NGP30ЗадачШтрафNGP30ЗадачШтрафNGP30ЗадачШтрафNGP30 SumSumОбщий штраф
251
progiv
01-601-6
252
tseylerd
000000
253
vais.e.a
000000
254
mayorov.m.a
02760276
255
pankratovvs
000000
256
alberist
011010216903270
257
Nafis Sadique
011130115102264
258
Chrome
000000
259
rost.velichko
000000
260
jon-536
000000
261
mvkamalov
000000
262
radpismu
000000
263
heelys.troy
000000
264
Jean.Paul.Shapo
02-7201-4203-114
265
Kirill Borozdin
0215702157
266
Mano7147
000000
267
yakutovdmitriy
000000
268
ikbalkazar
01660166
269
Nicholas Jimsheleishvili
02960296
270
evg.moiseenko94
000000
271
hos.lyric
0233113-82115-49
272
mroxim
017103-60104-53
273
AntonTnnov
000000000
274
tulsyan
000000000
275
Skipper04
01560000156
276
maxkoryukov
000000000
277
Maxim Velikanov
000000000
278
kharitonov.vladimir.1
000000000
279
kirill-146
000000000
280
inceon
000000000000
281
bbyalcinkaya
000000000
282
niko-konstantinov
000000000
283
Rasmus
0000127300001273
284
rotoZOOM
00001-1900001-19
285
claus_spb
000000000
286
yasevchik
000000000000
287
victor.otliga
000000
288
egor.tirikov1996
000000000000
289
OSt
000000
290
dergach
0000112400001124
291
mishkapolar
000000000
292
chihromium
000000000
293
SDI091
000000000
294
densofting
000000000
295
Praytic
000000000
296
fahimzubayer
000000
297
Misharin.ND
000000
298
maratsadykov
000000
299
olehtomas
000000000
300
jamalir
000000
23456789101116