#
NGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30 SumSumTotal penalty
601
howtodo
01750197017203244
602
skrrydg
0176013902115
603
ya-ikmik2012
01760111002186
604
mayorov.m.a
02760276
605
ext.sergey.kuznetsov
0177022050212605408
606
derbanosovr
01780000112902207
607
natsugiri
01780323704315
608
anastasiyasofr
0179016702146
609
FPV0206
01790179
610
Станислав Жолнин
0179000019202171
611
namnefternamn
0179000018502164
612
johnathan79717
017901430213604258
613
SergeyBankevich
01790179
614
Данченко Алексей
01800112602206
615
KalininN.KAN
028001301-290454
616
sergey.weiss
0182032200214606448
617
Vlad-kv.98
0183000025103134
618
MaximV.T
01830183
619
shyshkov.oleg
01830322504308
620
avolchek
01840167024204193
621
eugeneSh
01840184
622
uwi
028673103404217479406
623
LichSandroLives
018701132028504304
624
Milanin
01870187
625
sodaBeta
028802-240464
626
hsdfegrs
018903314016905472
627
Swistakk
12.53890336812.56457
628
baklazan4247
01890189
629
zimpha
12.5389029402-812.57175
630
Marek Sokołowski
02900290
631
zerokugi
019203537011005639
632
PavelSavchenkov
01930363704730
633
piskovoparis
0193018200002175
634
yesenarman
01940000211103205
635
Nicholas Jimsheleishvili
02960296
636
constantine.sokol
02980298
637
fhlasek
1139803141116239
638
alberist
011010216903270
639
anatoly.trosinenko
011020215103253
640
bdzl
0210202102
641
alex.zabashta
01103025603159
642
qwerty787788
021043642052242435810552
643
SfnMike
01105015502160
644
andy.shlyahov
01106000014202148
645
yarrr
0210602106
646
Belonogov
021076314065247
647
zscefn
01108015002158
648
combalg
0110901109
649
Victor Omelyanenko
021090315905268
650
sune2
01111531530330357567
178910111213141516