#
NGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30 SumSumTotal penalty
701
teleportcobol
021390186028005305
702
Fcdkbear
01213012790320705699
703
LHiC
132490214100015390
704
Fata1ist
021590323205391
705
Владислав Харалампиев
022130312605339
706
Tmbao
01183011170320405504
707
n-zhidkov
01219021160220005535
708
Victor Omelyanenko
021090315905268
709
ext.sergey.kuznetsov
0177022050212605408
710
uikos
015902158025605273
711
Ray Li
431810213845319
712
lizhusong922
0115402195029405443
713
Cheng Yueh
332260218635412
714
hos.lyric
0233113-82115-49
715
aripatti
022520315205404
716
Belonogov
021076314065247
717
zerokugi
019203537011005639
718
ashmelev88
022501-2002510556
719
Veselin Georgiev
0217801390214805365
720
ordcoder
00003282029105373
721
gusarovmi
03240026705307
722
Jan Štola
01214022050322206641
723
shanto86.dragoon
022140333301806555
724
fhlasek
1139803141116239
725
alexey.enkov
032780312206400
726
mexmans
0212802296028006504
727
Swistakk
12.53890336812.56457
728
alexander.rass
03251000739076341
729
mikhail.pyaderkin
232350320026435
730
I.T
012601185324236326447
731
romanandreev
732020314976351
732
enot.1.10
03218836286280
733
arthur.nascimento
02178021870222706592
734
yeputons
183-24934027616
735
sergey.weiss
0182032200214606448
736
Pawel Parys
033424.53974.56439
737
nkurtov
0113503219024306397
738
Dmytro Soboliev
03314124340127654
739
savinov
021740321202-3207354
740
Merkurev
22433303176227509
741
sune2
01111531530330357567
742
Jeffrey Hon
03219184288187507
743
skyvn97
017226422902175267476
744
ishraq.huda
8399504190587289
745
vm450
01135032570319407586
746
zimpha
12.5389029402-812.57175
747
mikhailOK
203-64143-10501-26347-195
748
Petr
1005-14902631007-86
749
Виталик Аксёнов
03277022610225407792
750
RAVEman
45417018903151458257
178910111213141516