#
NGP30ЗадачШтрафNGP30ЗадачШтрафNGP30ЗадачШтрафNGP30 SumSumОбщий штраф
151
Gustav Matula
000000
152
km@gym42.ru
000000
153
novohatskiy.taras
000000
154
blind
000000
155
ratchin.yury
000000
156
Rubanenko
000000
157
volodymyr_f
000000000
158
vidunov503
000000
159
Mambetov Beksultan
000000
160
giorgibagdavadze
000000
161
gleb.shumeycko
000000
162
roman.kutseiko
000000
163
egor-zhdan
000000
164
Elgun Cebrayilov
000000
165
Orlan
000000
166
MehrunesArtem
000000000
167
a0vlasov
000000
168
paracels84
000000
169
pter96
000000
170
Лена Шалашугина
000000
171
shdut
000000000
172
SabyaninM
000000
173
coderobot
000000000
174
Ольга Ахметова
000000
175
gang.maps
000000
176
gurgen.arakelov
000000
177
Pashok.92
000000
178
xonqatoma
000000
179
Gleb.NNSTU
000000
180
chiyar
000000000000
181
igor.glushkov26
000000
182
zharkovgk
000000000000
183
a.basmanov
000000
184
Олег Бабушкин
000000
185
zloi.timur
000000
186
Алексей Сачков
000000
187
maks-borodi
000000
188
Likailikak
000000
189
Sokolov
000000
190
dryn1300
000000
191
MagAlex
000000000000
192
agavrikov1989
000000
193
rumyancevandr
000000
194
Антон Дасюк
000000
195
vezdh
000000
196
riad.n
000000
197
egor-mailbox
000000
198
sunny.red.devil
000000
199
Muhammad Mudzakir
000000
200
pakhandi
000000
1234567891016