#
NGP30ЗадачШтрафNGP30ЗадачШтрафNGP30ЗадачШтрафNGP30 SumSumОбщий штраф
501
indy256
01580219403252
502
qwerty787788
021043642052242435810552
503
starkov.svyatoslav
0117901325014103545
504
Misha100896
00001600160
505
tshevorg
000000
506
g196et19
000000
507
Виталик Аксёнов
03277022610225407792
508
hse.yurboss
0116901720218604427
509
(nは自然数)
016802157011704242
510
zerokugi
019203537011005639
511
ashmelev88
022501-2002510556
512
james0077
00000001600160
513
bdzl
0210202102
514
SergeyBankevich
01790179
515
quux
02212029704309
516
good.shafran
000000
517
mroxim
017103-60104-53
518
mashenka089500
000000
519
solonkovda
000000
520
espr1t
01470110902156
521
Veselin Georgiev
0217801390214805365
522
SlavaSSU
013500000218203532
523
0x2207
00001620162
524
pavlovichv@tut.by
00000001350135
525
vasily.sulatskov
0000115101151
526
Рамис Ямилов
0122501830223204540
527
alex.avizhen
000000000
528
Korotkov.Kera
000000
529
soniakac93
00001600160
530
kirillp239
000000000
531
ya-ikmik2012
01760111002186
532
SfnMike
01105015502160
533
LDyach
000000
534
V-Ilia
000000
535
ak.contest2014
000000
536
crassirostris
0000131701902326
537
progiv
01-601-6
538
boa.st
01227018202309
539
nkurtov
0113503219024306397
540
tseylerd
000000
541
vais.e.a
000000
542
ordcoder
00003282029105373
543
mayorov.m.a
02760276
544
pankratovvs
000000
545
sahakyan.albert96
013800001360274
546
alberist
011010216903270
547
SwingLifeAway
00001120112
548
Nafis Sadique
011130115102264
549
Chrome
000000
550
rost.velichko
000000
178910111213141516