#
NGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30 SumSumTotal penalty
501
devaka
000000
502
thekindbeetle
000000
503
andrei6184
00001520113202184
504
bobrosoftcorp
0000189014302132
505
Beard
000000000
506
y5520552
000000
507
Олександр Цицюра
0000212202122
508
Ch.egor.yu
000000
509
emilchess
000000000000
510
dzhank
00001710171
511
Timur_Sitdikov
000000
512
Misha100896
00001600160
513
tshevorg
000000
514
g196et19
000000
515
james0077
00000001600160
516
good.shafran
000000
517
mashenka089500
000000
518
solonkovda
000000
519
0x2207
00001620162
520
pavlovichv@tut.by
00000001350135
521
vasily.sulatskov
0000115101151
522
alex.avizhen
000000000
523
Korotkov.Kera
000000
524
soniakac93
00001600160
525
kirillp239
000000000
526
LDyach
000000
527
V-Ilia
000000
528
ak.contest2014
000000
529
crassirostris
0000131701902326
530
tseylerd
000000
531
vais.e.a
000000
532
ordcoder
00003282029105373
533
pankratovvs
000000
534
SwingLifeAway
00001120112
535
Chrome
000000
536
rost.velichko
000000
537
jon-536
000000
538
mvkamalov
000000
539
radpismu
000000
540
Kvark161
0000000112501125
541
heelys.troy
000000
542
Mano7147
000000
543
yakutovdmitriy
000000
544
ainta1
163-4019016486
545
progiv
01-601-6
546
Vuong Nguyen
01-8029000031
547
SandorGarcia
01-1301186016203235
548
quazee
01-1301-302-16
549
yeputons
183-24934027616
550
ItsLastDay
01-270000216403137
178910111213141516