#
NGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30 SumSumTotal penalty
401
zakhar.kozlov
01360221803254
402
bodyaosadchiy
000000
403
lazaric.ivan
01660166
404
kvanted79
000000
405
Egor
103127755248858375
406
julybelost
000000
407
Антон Лунёв
294215294215
408
dmitriydemidko
000000
409
xraypy
14372939203117239281
410
gab62
0155017102126
411
sune2
01111531530330357567
412
jeka.zamyatin
000000
413
mirwide
000000
414
constantine.sokol
02980298
415
tourist
7552041005237100521827515659
416
harmitage
000000
417
OSt
000000
418
aliniov
000000
419
dzhulgakov
264279454215718494
420
abss-pakso
0112601126
421
vepifanov
36424575525425424013613739
422
Dembel
000000
423
sodaBeta
028802-240464
424
LayCurse
153131843361443214711670
425
Fernando Fonseca
01260126
426
sanekspot
0224802248
427
Ivan.Sachkovski
000000
428
chihromium
000000000
429
Ivan Katanic
021021
430
Ilya
0213501803143
431
densofting
000000000
432
Praytic
000000000
433
debez
0110501105
434
fahimzubayer
000000
435
Данил Коликов
000000
436
Misharin.ND
000000
437
W4yneb0t
324249244231032225611702
438
mycodef
00001970197
439
RomaWhite
224240224240
440
hypeastrum
000000
441
vasiliev.paul
01980198
442
dntforget
000000
443
Antoniuk
000000
444
Sergey Tarasov
00001410141
445
FPV0206
01790179
446
troyan666-92
000000
447
maratsadykov
000000
448
martinezgjuan
01610161
449
Данченко Алексей
01800112602206
450
m.sahabudinov
000000
156789101112131416