#
NGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30 SumSumTotal penalty
51
vm450
01135032570319407586
52
indy256
01580219403252
53
p.v.holkin
01640000219003254
54
Zool
011490218603335
55
Cheng Yueh
332260218635412
56
hse.yurboss
0116901720218604427
57
Алексей Трилис
0000118301183
58
SlavaSSU
013500000218203532
59
da-eto
0218002180
60
sdryapko1
01680000117902247
61
eoart
011430000317904322
62
Sparik Hayrapetyan
01680000217803246
63
chernov.tim.y
012740000217703451
64
Merkurev
22433303176227509
65
skyvn97
017226422902175267476
66
Андрей Гаценко
0117201172
67
koyumeishi
011140000217003284
68
Antti Laaksonen
011380216603304
69
Erdem Kiraz
01590116602225
70
yurysmn
01550000116502220
71
ItsLastDay
01-270000216403137
72
Al.Cash07
02188032380316408590
73
kaysar abdullah soikot
0216402164
74
Mikhail Krivonosov
015301790216404296
75
simsa.st
011501850216304263
76
Mangoost17
01980315904257
77
Victor Omelyanenko
021090315905268
78
mermyself
0000000215902159
79
mHuman
0215902159
80
kostya.elenik
0115401154
81
d.mevdedev.dev
0111201660215404332
82
WhiteCrow
01410215303194
83
aripatti
022520315205404
84
RAVEman
45417018903151458257
85
Rebryk
0000000215102151
86
anatoly.trosinenko
011020215103253
87
vasily.sulatskov
0000115101151
88
yhn112
0000114901149
89
romanandreev
732020314976351
90
Veselin Georgiev
0217801390214805365
91
hirokazu1020
011930000114602339
92
sergey.weiss
0182032200214606448
93
Максим Сурков
000011050214503250
94
by.zumzoom
0000214502145
95
Pavel Mavrin
02-47000021420495
96
fhlasek
1139803141116239
97
Pavel Oreshin
0000114101141
98
metehank.tr
0000000113901139
99
Pooya Zafar
023750213804513
100
Ray Li
431810213845319
1234567891016