#
NGP30ЗадачШтрафNGP30ЗадачШтрафNGP30ЗадачШтрафNGP30 SumSumОбщий штраф
501
NSV
000000
502
deleteseobaka
000000
503
niko-konstantinov
000000000
504
Scorpy
000000
505
alexburkov93
000000
506
kerimkocekow
000000
507
Виктор Тюняков
000000
508
claus_spb
000000000
509
Cepera
000000
510
yasevchik
000000000000
511
Филипп Рухович
000000
512
kot@k-o-t.net
000000000
513
victor.otliga
000000
514
bodyaosadchiy
000000
515
kvanted79
000000
516
julybelost
000000
517
dmitriydemidko
000000
518
egor.tirikov1996
000000000000
519
jeka.zamyatin
000000
520
mirwide
000000
521
harmitage
000000
522
OSt
000000
523
ermishinf
000000
524
aliniov
000000
525
kirya2604
000000000
526
Dembel
000000
527
mishkapolar
000000000
528
Ivan.Sachkovski
000000
529
chihromium
000000000
530
ser.vasilich
000000
531
Emilbek Sulaymanov
000000000
532
SDI091
000000000
533
densofting
000000000
534
Praytic
000000000
535
fahimzubayer
000000
536
Данил Коликов
000000
537
Misharin.ND
000000
538
hypeastrum
000000
539
dntforget
000000
540
Antoniuk
000000
541
YIS333
000000
542
troyan666-92
000000
543
maratsadykov
000000
544
m.sahabudinov
000000
545
olehtomas
000000000
546
jamalir
000000
547
blackil
000000
548
arigatodl
000000
549
ilikeriddles
000000000
550
balbasaur
000000000
178910111213141516