#
NGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30 SumSumTotal penalty
451
Иван Лагунов
00000001160116
452
yeputons
183-24934027616
453
gvaibhav21
00001140114
454
Robin Fritsch
00001130113
455
sshkolyk
00001130113
456
SwingLifeAway
00001120112
457
apronchenkov
00001110111
458
vl.ivakin
00000001100110
459
Ivan Katanic
021021
460
Vuong Nguyen
01-8029000031
461
vvovapolu
000000
462
AntonTnnov
000000000
463
Юрий Бондарчук
000000
464
tulsyan
000000000
465
sergei.mochulscky
000000000
466
a2vi
000000
467
neboskrebb
000000
468
krav4enkoyura
000000
469
maxkoryukov
000000000
470
VisualMaf
000000
471
jcg9129
000000
472
Maxim Velikanov
000000000
473
stas.yarkin
000000
474
kharitonov.vladimir.1
000000000
475
neverknow
000000
476
kirill-146
000000000
477
inceon
000000000000
478
sekarabela
000000
479
bbyalcinkaya
000000000
480
pasharvs
000000
481
NSV
000000
482
deleteseobaka
000000
483
niko-konstantinov
000000000
484
Scorpy
000000
485
alexburkov93
000000
486
kerimkocekow
000000
487
Виктор Тюняков
000000
488
claus_spb
000000000
489
Cepera
000000
490
yasevchik
000000000000
491
Филипп Рухович
000000
492
kot@k-o-t.net
000000000
493
victor.otliga
000000
494
bodyaosadchiy
000000
495
kvanted79
000000
496
julybelost
000000
497
dmitriydemidko
000000
498
egor.tirikov1996
000000000000
499
jeka.zamyatin
000000
500
mirwide
000000
16789101112131415