#
NGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30 SumSumTotal penalty
651
kaimakov.kirill
017017
652
Лена Шалашугина
02164014101804213
653
gonchenko2013
0113012501580396
654
f1x3d
0295011201904116
655
OlegProh
02100157013804105
656
Dmitry Dobrynin
0276018026805152
657
roma-porsche
0243011102410595
658
ya.pashka921
01701280235
659
tima.satylkhanov
03850137025006172
660
amlansaha
01270155016703149
661
zharkovgk
02270175014404146
662
rdiachenko
02154011100003165
663
Timur K
031320117027206221
664
krivovkirill
0299016900003168
665
akenoq
0168013202100
666
PloadyFree
010010
667
Mithridatus
01601330239
668
alexbmstu
01270183015603166
669
Tapish Pratap
0289016703156
670
Infoshoc
02-1601520336
671
Dina Garmash
0319901904208
672
dlopatin
013501260110003161
673
DarthRevenge
031370180315507300
674
pakhandi
023001290219705256
675
resul-coder
0131018200002113
676
RomanDerkach-Ulyanov
0235016603101
677
Артём
01123018202205
678
amfolityk
0153015102104
679
Dima Levchenko
0211301220214605281
680
Alex.Bayker
01801820290
681
Alex Shirokov
01117017002187
682
kettrik
01620162
683
saraguru
02880135025005173
684
vahushafa
00001280128
685
rostislavmat
0288011603104
686
stillhungry2016
01570120012603103
687
Mohamed Anany
01950195
688
MachUra1111
0144015702101
689
kalra.akshit
01801120220
690
ZhassanB
0159016402123
691
arkm4n
00001270127
692
Надежда Демина
02680140028705195
693
barney1b1
01520152
694
yura603
012201410263
695
илья притуляк
0297011403111
696
Optimist
0326001128012805416
697
ewyll
0355016604121
698
demonnewcom
01901120215504176
699
olga.dragun2010
031910129019905319
700
sergiusnick
0176016802144
11011121314151617181925