#
NGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30 SumSumTotal penalty
701
mavzes
02550255
702
TenTenich
0314303143
703
FarhodFarmon
0326902920318208543
704
vixt0r
000000
705
kettrik
01620162
706
saraguru
02880135025005173
707
varenov-vasya
0211202118027406304
708
Алеx Glazkin
01460146
709
misha.yutman
03100026805168
710
zdanovichdmitry
036202340596
711
ivan-kopiev
01360136
712
Oleg Gerasin
017017
713
vahushafa
00001280128
714
iliya.yushkov
000000
715
Ankit Sultana
02131021080310207341
716
kevlee9
02890289
717
andrey.kalendarov
0322703860318909502
718
Shubham Virmani
02460246
719
rostislavmat
0288011603104
720
joaogui1
02290229
721
Zailton Sachas
031620319606358
722
kreker-bububu
039102620315208305
723
さわ
02160216
724
petruchcho
014702280310806183
725
stillhungry2016
01570120012603103
726
Samurdhi Karunarathne
000000
727
weiqiao.han
02730321305286
728
Mohamed Anany
01950195
729
lichenkoh
0325403254
730
makarselivanov
0322303223
731
MachUra1111
0144015702101
732
lesha67
027702980211206287
733
ma12xxx
000000
734
junioragd
0224202242
735
its0nlym1ne
000000
736
Nike_VML
039602610321408371
737
Saeed.Odak
02630289029306245
738
alkapov
01370137
739
kuzinanton@tut.by
000000
740
drsanusha
031100396022008226
741
Silber26
02161014803209
742
numminorihsf
0221802218
743
Филипп Рухович
041950413108326
744
grechka62
01130113
745
alex.chumachenko
03119021310220507455
746
kalra.akshit
01801120220
747
ZhassanB
0159016402123
748
lukashev.s
01310131
749
Yan Couto
0344032180314209404
750
Darui99
01210121
11112131415161718192025