#
NGP30ЗадачШтрафNGP30ЗадачШтрафNGP30ЗадачШтрафNGP30 SumSumОбщий штраф
251
alexey.enkov
0412904129
252
kde97
032010296018106378
253
bvog
02170283024006140
254
Deleted user
0241031470313308321
255
super-prikol.ufa
021202205023306250
256
tyamgin.ivan
03110027027607193
257
space1flash
000000
258
alex-kozinov
03129021105140
259
ChanMin Kim
94-494-4804-501812-102
260
ronaldinio
02820268022906179
261
Timur Kamaliev
01136014900002185
262
lyzhin-ivan
038002530210107234
263
zvo
0215601250115404335
264
sas4eka
02960313905235
265
dudkamaster
037902108024407231
266
da-eto
024001480222005308
267
Олег Валлас
0134026703101
268
teleportcobol
031080317806286
269
anna.voronina8
01270000127
270
neden
0389021030314608338
271
KostyaVilcheuski
0314502280311908292
272
Anson Ho
02-2031350312308256
273
mexmans
0382022405106
274
MZuev4
0416402580219908421
275
AlexSam
0212701703134
276
npodguzov
041730416504209012547
277
cheater.2k
025002120462
278
Swistakk
0413103410470011242
279
shaveinikovds
03129021705146
280
dustyoO
022010137015604294
281
titimtimon
03640315401707225
282
Saken Kenzhegulov
0321202114013606362
283
alexander.rass
03440424207286
284
ilya.kuz.work
02280244023506107
285
hal9000ed2k
01360214600003182
286
MuravjevSlava
0217102540316007385
287
Fata1ist
36513502340273369242
288
vikhs
0212500002125
289
lordaretius
0214801650110904322
290
DVH312
0225019029505129
291
lance
031440111028006235
292
glebodin
031950173015405322
293
Oleksandr Kushnir
0310103880214408333
294
yhn112
01401902420455
295
''Andy Huang
042780299027108448
296
dontsleep
02560315505211
297
kryachkovm
02790232021506126
298
kochetovnicolai
03-1012010051
299
Leung Theogry
0420304-2108182
300
toshkaakafable
029501260219205313
23456789101125