#
NGP30ЗадачШтрафNGP30ЗадачШтрафNGP30ЗадачШтрафNGP30 SumSumОбщий штраф
901
gdhsnlvr
01300130
902
demidenko
0329903299
903
roiti46
0311203112
904
ktototam.dmitry
0214302143
905
Kirill Smelov
0113801138
906
dmitry239.filippov
0312503125
907
Gihan Jayatilaka
01410110902150
908
iliya785
02550255
909
Mohd Aijaj Khan
000000
910
nesterovich.alesha
0315903159
911
baskin-robins
000000
912
khatribiru
02135027104206
913
fsl59
01180118
914
yurket2006
01290129
915
stanislav.lohvinenko
01990199
916
adm1nf
01180118
917
an.jaguar1996
01970197
918
theonio
026026
919
crapulya
017017
920
ukol-97
01640000164
921
msaska9
0317403174
922
polya.tkachenko2011
0111901119
923
Ефим Константинов
02670267
924
kosachev.a.nikita
000000
925
soporhss
0313403134
926
alexey.enkov
0412904129
927
panin@interfaced.ru
014014
928
bulatov
02380238
929
space1flash
000000
930
alex-kozinov
03129021105140
931
ChanMin Kim
94-494-4804-501812-102
932
tgmdanilserov
02440244
933
protchenkoan
000000
934
yutaka1999
0425404254
935
vlad.sobol97
0210502105
936
Phoenix-1369
0210202102
937
nikolay.russkin
01150115
938
anna.voronina8
01270000127
939
rajeevkgp
0213202132
940
Vladyslav Lyeuta
01410141
941
asomasom
000000
942
xavier312
000000
943
ekklv
000000
944
Nikitos7991
0343455147458190
945
uwi
0411464-36051086613219
946
AlexSam
0212701703134
947
Pedro Bello
0415304153
948
cheater.2k
025002120462
949
shaveinikovds
03129021705146
950
yatsevichartem
01120112
115161718192021222324