#
NGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30SolvedPenaltyNGP30 SumSumTotal penalty
501
matsvladislav
02670170374
502
alex-kozinov
03129021105140
503
ronaldinio
02820268022906179
504
mzkhrv
0217200002172
505
Timur Kamaliev
01136014900002185
506
lyzhin-ivan
038002530210107234
507
zvo
0215601250115404335
508
sas4eka
02960313905235
509
dudkamaster
037902108024407231
510
da-eto
024001480222005308
511
Олег Валлас
0134026703101
512
gamekoff
000000
513
tgmdanilserov
02440244
514
teleportcobol
031080317806286
515
Akul Sareen
02370237
516
protchenkoan
000000
517
yutaka1999
0425404254
518
vlad.sobol97
0210502105
519
Ali Bahjati
02-3802-38
520
kybconnor
031030316306266
521
Phoenix-1369
0210202102
522
nikolay.russkin
01150115
523
anna.voronina8
01270000127
524
neden
0389021030314608338
525
rajeevkgp
0213202132
526
Vladyslav Lyeuta
01410141
527
KostyaVilcheuski
0314502280311908292
528
asomasom
000000
529
Steel Raven
03100023505135
530
xavier312
000000
531
Anson Ho
02-2031350312308256
532
mexmans
0382022405106
533
MZuev4
0416402580219908421
534
ekklv
000000
535
Mihai Calancea
01120112
536
AlexSam
0212701703134
537
npodguzov
041730416504209012547
538
Pedro Bello
0415304153
539
cheater.2k
025002120462
540
Swistakk
0413103410470011242
541
shaveinikovds
03129021705146
542
dustyoO
022010137015604294
543
yatsevichartem
01120112
544
LLI.E.P.JI.O.K
0351025805109
545
titimtimon
03640315401707225
546
Ivan.Zaputlyaev
000000
547
Saken Kenzhegulov
0321202114013606362
548
Jack Jia
02400240
549
deekshakaurav
01380138
550
ChiTuShaoNian
0429504295
17891011121314151625