#
NGP30PlaceNGP30PlaceNGP30PlaceNGP30PlaceNGP30 SumMin place
51
alex.world179
01420510161051
52
mibig
5260144052096526
53
Golovanov399
0148053046046
54
Максим Сурков
0353054066054
55
000 Anatoly Tolstobrov
014001140550196055
56
AndrewSergunin
059056056
57
fhlasek
056056
58
Thắng Phạm
0246058058
59
Александр Останин
201312190590323213
60
vanvector72
02990600124060
61
Жук Артем
18140600421814
62
Vlad-kv.98
0111062085062
63
mr.den2204
0630184063
64
segorov228
064064
65
savinov
18140650601814
66
Марат Юлдашев
03810660163066
67
VArtem
032046067037032
68
Mikhail Krivonosov
02160246068058058
69
Tehnar
068068068
70
Игорь Смирнов
07301430700178070
71
Marek Sokołowski
071406406
72
ilyakor
455083072427495
73
Dmytro
073073
74
Ildar Gainullin
0890172074074
75
Антон Лунёв
074074
76
Antti Laaksonen
095076066066
77
PavelSavchenkov
0133077035035
78
JDraya
078078
79
roman-melnyk
03550790201079
80
y0105w49
080080
81
ekondranin
141701860810901417
82
Erdem Kiraz
0710820434071
83
halin.george
083083
84
Mark Korn
0160084084
85
bvog
026302260850284085
86
Юра Шиляев
0860358086
87
(nは自然数)
033808710211021
88
Дмитрий Курылев
010202680880261088
89
snuke
625089367427
90
Gassa
0870900188087
91
pperm86
03400910289091
92
akinshchikov
0130092092
93
kernalex256
0330900930116033
94
madibekov.nurbakhyt
02970930104093
95
AguL
0446095095
96
varenov-vasya
0960414096
97
zdd-2000
020604770970159097
98
nwin
01240980179098
99
Michal Korbela
099099
100
Bakhodir Ashirmatov
099061061
1234567891021