#
NGP30МестоNGP30МестоNGP30МестоNGP30МестоNGP30 SumМин. место
1001
damien22211
02850642035204340285
1002
donatsokolov99
06420642
1003
makcimmm
02260642040304340226
1004
Рамазан Кунакбаев
06420642
1005
ajderfazilov
03580642040304340358
1006
epp2403
06420642
1007
c-programmer
0149064204030149
1008
prostodanissimo
06420642
1009
buly4ev.sash
035806420358
1010
Mark Kim
027706420277
1011
Misha Prigara
06420642
1012
a.bukhtiyarov
06420642
1013
vicky prajapati
06420642
1014
Mefych
064202630263
1015
Best-Fox-Hanter
064204340434
1016
Akniyet.sarsenbek
06420642
1017
rizhiy.rizhy
027906420279
1018
pikmike98
013306420133
1019
gupta.shashank2017
06420642
1020
GurritoN
06420642
1021
dedol09
027106420271
1022
Milkypooh
06420642
1023
severuscat
06420642
1024
Antoxa1081
064204340434
112131415161718192021