#
NGP30PlaceNGP30PlaceNGP30PlaceNGP30PlaceNGP30 SumMin place
51
igor.kraskevich.v
16150340911615
52
fizzydavid
151601301516
53
ekondranin
141701860810901417
54
xyz2606
14171417
55
ypisarchik
0168072015014171417
56
Dembel
13180421318
57
sugim48
04713181318
58
eulerscheZahl
1219049603061219
59
npodguzov
019612191219
60
ChiTuShaoNian
11200321120
61
vm450
0167011811201120
62
(nは自然数)
033808710211021
63
romanandreev
922042922
64
igor-kudryashov
8230336823
65
yutaka1999
823823
66
qwerty787788
0580447.5230547.523
67
shdut
724017203390197724
68
kusas2018
625033625
69
mibig
5260144052096526
70
mayorov.m.a
526040044526
71
sigma425
427047427
72
MuravjevSlava
4270107427
73
Sergey Kreys
3280411328
74
Михаил Колупаев
01072290118229
75
petuhovskiy
229229
76
hogloid
1300306130
77
enot.1.10
0178130130
78
pperm86
03400910289091
79
Сергей Убогов
03100310
80
Rohit Ranjan
037801610161
81
yushkevichaleks
06320632
82
vntshh
021602960216
83
kiiller31
0304058204340304
84
martynas.budriunas
01410490148049
85
admarkov2018
027803160278
86
ktcat
06430643
87
alex.poplyovko
040304340403
88
yl_01021@gym1534.ru
0358054704030358
89
Quốc Cường Trần
027702010201
90
Lukasz16a
01200120
91
Maxim Yagafarov
04150415
92
eugenedyachenko
0282053704250282
93
scampish98
02110503032702650211
94
tmt514
052035035
95
KliKir99
052804340434
96
a2vi
01540154
97
Артем Заболотный
064303980398
98
fpc.exe
06430643
99
ya.anonimovich2015
03830383
100
denkub-96
06220622
1234567891021