#
NGP30PlaceNGP30PlaceNGP30PlaceNGP30 SumMin place
51
obe-wan01
018303930183
52
Dembel
051051
53
deniskolsanov
03730373
54
isaf27
01630163
55
maginot
04110411
56
natsugiri
062035035
57
Денис Южанин
05480548
58
Ivan Katanic
11200381120
59
Vladimir Orekhov
05750575
60
ruslan02129
024703940247
61
volpe95
036703400340
62
IgorKoval
02010201
63
Maria Solodova
05750575
64
JDraya
05750575
65
andtit2001
054702480248
66
Ja.dima.jakovlev
05750575
67
askerov20162000
02730273
68
tyomasr
055055
69
boris.starkow
03290329
70
Radoslav Dimitrov
02760276
71
yury.grushetsky
048601990199
72
KungA
0102058058
73
Temurbek Khujaev
03470347
74
mtemirulan
04580458
75
uvcvm
03640364
76
validLogin987
04110411
77
nickolai.palchickov
05130513
78
kyntsevichvova
04700470
79
howtodo
02950295
80
mark.kornejchik
0155035035
81
annbumagina
03010301
82
Al3zzam
05750575
83
bartekp
05360536
84
a.shafiee
0.5300.530
85
pastafarianist
04230423
86
barzvalera
05480548
87
anatolik.volkov
044204110411
88
vadimology
04500450
89
pavel
03640364
90
mkoshelev99
02520252
91
qoo2p5
01400140
92
nasik-o-0
05050505
93
Diextra
04110411
94
PavelSavchenkov
0360166036
95
stczhc
01850185
96
carlos.joa
02450245
97
eulerscheZahl
02050205
98
mikcorer
022904110229
99
Никита Гречиха
05740574
100
tipy
03760376
1234567891029