#
NGP30PlaceNGP30PlaceNGP30PlaceNGP30 SumMin place
1301
zeineken.adlet
08280828
1302
mr.cherepnev
06490649
1303
codingWhale
08280828
1304
aritossa
013001340130
1305
Scott Sun
03720372
1306
Михаил Апахов
04490449
1307
DebNatkh
03270327
1308
y0105w49
0380171038
1309
kru.bash.all@gmail.com
03210321
1310
vlyrchikova
08280828
1311
swdmaul
07460746
1312
yassin.b
02590259
1313
swapnil119
05300530
1314
VArtem
045045
1315
Baha Eren YALDIZ
05020502
1316
avanesjan.nikolay
06600660
1317
Linar Abzaltdinov
08280828
1318
Pawel Parys
080080
1319
servrnk
082805750575
1320
metaflow
04440444
1321
donkhokho
0430074074
1322
misha98391
016004570160
1323
Жук Артем
01250125
1324
ElicFr
08070807
1325
StanleyCF
08280828
1326
tima.babashev
05220522
1327
Denis Valoha
07730773
1328
smilodonam
06490649
1329
Abdelrahman MOhamed
08280828
1330
rustamkusainov
08280828
1331
venedikttsulenev
06660666
1332
Игорь Рычков
07800780
1333
zemen96
010712191219
1334
Rafael Saddatimov
01710171
1335
ShavelVal
05750575
1336
MisterMorj
04250425
1337
kvk1901
018405750184
1338
mpavlov@reason8.ai
078405750575
1339
antonyud2000
071603790379
1340
Aditya Ambikesh
08280828
1341
kri-antonio
05750575
1342
ilenok
05600560
1343
Damir Arbula
03870387
1344
orthodoxparadox
05670567
1345
benni515
051803700370
1346
rebecac.brito
035705050357
1347
Артём Кадушко
07110711
1348
ya-ikmik2012
037603220322
1349
st.matskevich2013
08280828
1350
Zhanbolat Kusainov
04100410
120212223242526272829