#
NGP30PlaceNGP30PlaceNGP30PlaceNGP30 SumMin place
1401
akmintro
03870387
1402
v.v.melnyk
046402440244
1403
anastasia1995ya
07610761
1404
ftmw
08280828
120212223242526272829