начало:
конец:
длительность:
05:00:00
Последний правильный ответ:I,[LyceumBSU] ¯\_(ツ)_/¯: Svistunov, Sankin, Protskiy,04:55
Последнее отправленное решение:H,[CYF] Мозырь, КЮП #2: Barabolia, Kuchar, Veretennikov,04:59
A
9/42
B
28/41
C
28/57
D
12/35
E
0/3
F
28/44
G
1/4
H
18/48
I
3/19
J
26/99
K
14/30
L
1/14
ОчкиШтраф
1
[GYMN+SCH] Just for fun: Filinovich, Boben, Piskevich
+
00:43
+
00:13
+
00:05
+
02:17
+
00:25
+
04:46
+
02:41
+
00:57
+
01:34
9825
2
[LYC] UKR_1: Denha, Zub, Melnyk
+
01:35
+1
00:42
+
00:10
+
01:25
+1
00:36
+1
04:17
+
04:18
+
00:52
+
01:51
91011
3
[LyceumBSU] ¯\_(ツ)_/¯: Svistunov, Sankin, Protskiy
-4
02:11
+
00:30
+
00:13
+3
04:33
+1
00:46
+
01:34
+9
04:55
+9
02:03
+
03:31
+
03:02
91712
4
[SCH] Работяги 2007: Volkov, Ushakov, Peregudov
+4
03:38
+
00:20
+2
00:07
+
01:19
+
00:51
+1
01:44
+1
00:37
+1
02:36
-11
04:59
8855
5
[LyceumBSU] Балтика "Разгон": Klishevich, Kurash, Kogan
+1
01:55
+
00:29
+
00:02
+3
03:40
+1
00:13
-1
04:57
+
04:38
+
01:29
+
01:16
8925
6
[CYF] Мозырь, КЮП #1: ЦТ-express : Makeenko, Mischenko, Akulenko
+
03:10
+
00:20
+
00:03
+1
02:29
-1
04:56
+1
00:42
-1
04:57
+
03:40
-1
04:56
+1
01:42
+4
01:18
-1
04:56
8947
7
[GYMN] Гомель-1: Kostianoy, Harrasov, Yermakou
+
00:31
+
00:19
+1
00:14
+4
04:32
+
01:11
+
03:09
+2
01:31
+
01:58
8949
8
[GYMN] Girls next door: Shirma, Oleshko, Demidovich
+6
01:28
+
00:19
+
00:04
+1
04:31
+
00:30
+3
04:30
+1
01:47
+1
03:23
81235
9
[LyceumBSU] Зверя нет сильней пегаса: Baliuk, Fedenya, Koleda
+
00:22
+
00:04
+1
02:15
+
00:56
+
03:35
+
01:17
+
02:52
7703
10
[GYMN] Могилёвские орлы: Dengalev, Kernozhitsky, Kondibor
+
02:11
+
00:20
+
00:10
+4
04:39
+
00:36
+
02:56
+2
01:33
7868
11
[LYC] UKR_3: Orap, Hryshechkin, Kindiakova
+
00:55
+
00:51
+
03:49
+
01:10
+2
04:48
+2
01:45
+
02:57
71059
12
[GYMN] Vitebsk01: Банда Елькина: Novitskiy, Borisov, Lukomskiy
-12
04:52
+
00:25
+
00:07
+1
04:37
+
00:21
+1
01:12
+
02:55
6619
13
[GYMN] vitebsk02:мы в подвале аллах над нами: Smirnov, Novitski, Tiliguzov
-1
04:32
+1
00:30
+1
00:05
-1
04:44
-1
04:45
+
00:37
-1
04:46
+2
03:49
-1
04:45
+
01:18
+2
02:35
-1
04:45
6656
14
[GYMN] Vstrecha228: Satskevich, Sendevich, Shcharbatiy
+
00:15
+1
00:06
+1
00:34
+
03:09
-1
00:31
+7
02:31
+
04:24
6843
15
[LyceumBSU] САУ: Belodedova, Kozulin, Katsuba
+1
04:55
+
00:31
+3
00:24
+
01:07
+1
02:53
+2
02:09
6862
16
[LYC] UKR_2: Bezkorovainyi, Nikitenko, Kuts
+
01:14
+2
00:57
+1
01:07
+
04:08
+
02:16
+
03:43
6869
17
[GYMN+SCH] LGFT Club: Siachko, Pyrko, Volkovskiy
+
00:24
+
00:11
+1
00:37
+1
01:27
+
02:19
-1
04:59
5342
18
[AESC MSU] Alcocode: Chukanov, Radionova, Antrushin
+
00:26
+
00:09
+2
00:19
+
02:42
+1
02:05
5403
19
[GYMN] Столичные школьники: Lukashevich, Kuzmitskiy, Malets
+
00:40
+5
02:15
-4
04:27
+
01:34
+
03:40
+
02:06
5717
20
[CYF] Мозырь, КЮП #3: Chernookiy, Vegera, Damasevich
+3
00:52
+2
01:21
+1
00:31
+7
04:33
+2
03:54
5973
21
[GYMN] Sli^Vers: Daletsky, Levankov, Spiridonov
+
00:39
+2
00:14
+1
00:34
+1
01:17
-2
02:13
4245
22
[LyceumBRU] IWasHereForPizza: Grishaev, Goncharov
+
00:29
+
00:05
+
00:22
-2
03:32
+4
04:21
4398
23
[CYF] Мозырь, КЮП #2: Barabolia, Kuchar, Veretennikov
+
00:15
+2
00:40
+2
01:22
-1
04:59
+7
03:10
-3
04:48
4548
24
[GYMN+SCH] Постирония: Polkhovsky, Kravets, Pastukhou
+1
01:14
+3
00:53
+
01:50
-2
00:52
+5
03:35
4634
25
[LyceumBSU] DEGENERATOR: Mekhovich, Zubko, Maximov
+3
01:32
+2
00:06
+3
01:45
-10
04:59
+5
03:00
4644
26
[GYMN] Boy's next door: Kuvaldin, Stasenko, Kuzmuk
-1
04:03
+
00:29
+2
00:08
+
01:16
+20
04:51
4845
27
[GYMN] KKLou: Kudlakov, Korobko, Logunov
+1
02:26
+
00:04
-1
04:21
+
01:39
-1
03:44
3269
28
[LyceumBSU] WEST SIDE, или Блуждающая селезенка 2: Kuchin, Draevich, Zhdanovich
-3
02:27
+3
01:50
+1
00:18
+
01:08
-2
04:22
3276