начало:
конец:
длительность:
05:00:00
Последний правильный ответ:E,Buryat SU 7: Karkade (Sharakshinov, Dashitsyrenov, Naidanov),04:59
Последнее отправленное решение:I,Buryat SU 6: mIMIki (Vanchikov , Chimitov, Ochirzhapov),04:59
A
31/291
B
3/69
C
0/8
D
1/93
E
7/27
F
0/0
G
8/62
H
40/141
I
2/48
J
3/28
K
16/99
ОчкиШтраф
1
Irkutsk SU 4: Mindtravellers (Chumachenko, Antonov, Latyshev)
+
00:27
+5
03:31
+
01:15
+5
04:55
+1
00:23
+9
04:49
+
03:13
+2
00:42
81598
2
* CPS 1: Breaking bad (Притуляк, Сверлова, Нигматуллин)
+1
00:14
-6
04:59
-4
04:58
+
03:12
-1
02:22
+1
01:35
+3
00:15
+1
02:03
+
04:04
+
00:48
7855
3
IMCS SFU 1: BDSM team (Bachurin, Durakov, Sukhikh)
+1
00:29
+1
01:20
-4
04:59
+1
03:02
+
03:54
+
00:15
-2
02:46
+
01:56
6718
4
Buryat SU 1 (Batalov, Badagarov , Guslyakov)
+
00:05
+
04:28
-4
04:59
-3
03:01
+3
02:57
+2
00:15
-2
04:47
+
03:23
+
00:25
6796
5
Irkutsk NRTU 3: Mother's Hackers (Skorobogatov, Chekan, Dedkov)
+1
00:19
-2
03:52
-7
04:35
+
04:13
+3
02:17
+1
00:09
-1
04:16
+
01:12
5591
6
ISIT SFU 3 (Khalturin, Melnikov, Dalinkevich)
+2
00:38
-2
04:11
-1
01:39
+
02:32
+
04:37
+
00:16
+
01:19
5604
7
* Речитский Андрей
+3
01:45
-1
01:22
+
01:36
+
03:37
+
02:03
-5
04:56
-7
04:35
+1
02:26
5770
8
ISIT SFU 1 (Garbart, Kislov, Saenko)
+3
00:45
-8
04:57
+
02:52
-3
04:52
+
00:10
-3
02:01
+1
01:36
4405
9
Irkutsk SU 3 (Eduard, Mironenko, Volkova)
+1
00:21
-5
02:54
-8
04:05
+
00:19
-3
02:01
+
01:06
3126
10
Irkutsk SU 1 (Zaguzin, Kozlov, Zakaulova)
+3
00:32
-1
00:11
-2
01:59
-2
03:08
-6
04:44
+
00:08
+1
01:02
3184
11
Irkutsk SU 2 (Nikita, Bovkun, Eduard)
+6
02:00
-1
00:28
+1
01:46
+
00:28
-15
04:58
3395
12
East-Siberian SUTM 1 (Tsyrendorzhiev, Badaev, Veselov)
+4
00:44
-8
04:47
-9
04:32
+2
00:15
+3
02:37
3397
13
Buryat SU 6: mIMIki (Vanchikov , Chimitov, Ochirzhapov)
+3
00:19
-1
04:57
-3
04:23
+1
00:33
-4
04:59
+6
03:00
3434
14
Norilsk SII 1: The best IT friends (Galkov, Melnik, Vdovina)
+2
00:20
-5
02:45
+1
00:48
+2
04:46
3455
15
* Trainer 1
+1
01:21
-7
04:30
+1
02:54
+2
02:28
3484
16
Buryat SU 2: 6 Red Eyes (Mitypov, Tsydypova, Burhiev)
+5
02:11
-1
03:21
-5
04:58
+3
00:51
-2
04:00
-5
04:53
+
03:11
3534
17
Buryat SU 7: Karkade (Sharakshinov, Dashitsyrenov, Naidanov)
+7
03:45
+
04:59
-9
04:56
+
00:34
3699
18
Irkutsk NRTU 1: Palliative-oriented programmers (PoP) (Kuroptev, Ushakov, Litvintcev)
+7
02:37
-1
00:51
+4
01:30
-1
04:58
+2
04:47
3795
19
Irkutsk SU 6: ProgramMistical (Demakov, Muratov, Emelyanov)
+1
01:14
+1
01:02
-7
04:49
2176
20
Transbaikal SU 4 (Melumyan, Bulat, Chumilin)
+
00:15
-1
01:17
+3
01:54
-3
03:57
2189
21
East-Siberian SUTM 2 (Victor, Tsyrempilon, Brizhatyy)
+5
02:03
-1
02:44
+
00:30
-13
04:27
2253
22
ISIT SFU 4: VIKITORY (Korneev, Apanasenko, Kapitonov)
+6
02:33
-5
04:23
-3
04:50
+
00:18
2291
23
East-Siberian SUTM 9: Kawaii (Suvorov, Ausheev, Gerasimov)
+6
00:59
-3
04:20
+1
01:34
-2
04:39
2294
24
East-Siberian SUTM 3: kek (Bugaev, Makaricheva, Nadmitov)
+1
00:59
-1
01:34
+7
01:44
-1
02:14
-1
04:36
2323
25
Irkutsk SU 5 (Zaytsev, Yelizarov, Lager)
+4
03:16
-1
02:11
+1
00:55
-3
03:26
-2
04:53
2351
26
Irkutsk SU 8 (Boris, Rubtsov, Ustinov)
+5
02:35
-1
00:19
-20
04:57
+3
00:44
2360
27
ISIT SFU 2: Anacoderz (Mukhin, Rusin, Kasymbaev)
+9
02:18
-3
02:01
-3
04:08
+1
00:51
-8
04:58
2390
28
East-Siberian SUTM 6 (Bazarov, Lodoeva, Raguskin)
+2
02:31
+5
03:15
2487
29
Buryat SU 3 (Dambaeva, Sargaeva, Sanzhiev)
+10
04:00
+3
00:31
2532
30
Transbaikal SU 3 (Chernykh, Khabibulina, Lomov)
+6
02:08
-7
04:57
+5
03:22
2550
31
Khakas SU 3: Light (Borgoyakov, Dmitriy, Kot)
+8
04:07
+8
02:10
-3
03:41
2698
32
Buryat SU 4 (Munkoev, Turusov, Baldanov)
-39
04:59
-4
00:39
+
00:31
131
33
Khakas SU 1: Infra Red (Tumoyakov, Engel, Bagaev)
-8
04:54
+1
00:23
-3
04:15
-6
04:34
143
34
East-Siberian SUTM 7: Cats love you (Lebedeva, Babkin, Dambaev)
-5
04:57
-8
04:25
+
00:46
-8
04:50
146
35
Irkutsk SU 11: TRIangLe (Lebedev, Lavrentyeva, Larionov)
-16
04:32
-1
01:41
+1
00:41
-2
04:57
161
36
Khakas TI of SFU 1 (Lentsov, Yatsutko, Abolentsev)
-5
04:52
-5
04:08
+
01:05
165
37
Irkutsk SU 7: Inert mass (Alekseev, Tetenkov, Evgeniy)
-11
04:30
-1
02:15
+1
00:56
176
38
Krasnoyarsk SPU 1: KrasPedSU (Idiatulin, Karataeva, Shkuratova)
-13
04:57
+3
01:48
1168
39
East-Siberian SUTM 4 (Trapeznikov, Ryazantsev, Ardaeva)
-11
04:53
-2
04:30
+4
02:12
1212
40
Buryat SU 5 (Orlov, Bato, Toktokhoev)
-5
02:10
-1
03:16
+2
03:36
1256
41-48
East-Siberian SUTM 10: MindCorruption (Zaharov, Aleksei, Drujinin)
-8
04:23
-2
02:55
-2
04:23
00
41-48
Irkutsk NRTU 2 (Isachenkov, Gorbunov, Ivanow)
-3
02:38
-1
01:48
-2
04:18
-7
04:53
00
41-48
East-Siberian SUTM 5: Feechki (Prizhimov, Sobolev, Dorzhiev)
-4
00:57
-4
04:51
-6
04:16
-6
04:27
00
41-48
Irkutsk SAU 1: Bugs (Lavrenov, Nikolaenko, Storublevtseva)
-4
04:53
-2
03:35
00
41-48
ISIT SFU 6: Yamaotoko (Kalinin, Zuev, Potupchik)
-3
01:25
-3
02:49
-5
03:41
00
41-48
Norilsk SII 2: U nas lapki (Dobrovolskii, Makarov, Lukyanchikov)
-7
04:54
-4
03:50
-14
04:49
-6
04:38
00
41-48
East-Siberian SUTM 11: Style (Imekhenov, Ochir, Pisarenko)
-2
04:32
00
41-48
Irkutsk SAU 2: Red (Matibarchuk, Popov, Yatogurov)
-3
03:09
-1
01:43
-5
03:52
-3
03:19
00