start:
end:
duration:
05:00:00
Last success:G,Moscow IPT: Lapsus calami (Voronov, Kesyan, Lapko),04:59
Last submit:L,NRU HSE: Infinite Stratos (Petukhouski, Kvasha, Chulkov),04:59
#
A
369/386
B
366/498
C
354/636
D
250/1152
E
293/520
F
238/1510
G
146/451
H
99/595
I
58/739
J
2/42
K
25/195
L
2/90
ScorePenalty
51
Moscow SU: Finders (Gorbunov, Ozhiganov, Chernyshev)
+
00:03
+
00:07
+
00:15
+
00:10
+
00:24
+
00:32
+3
04:06
+
01:01
+17
04:20
91061
52
Moscow IPT: [-_[-_-]_-] (Alexandrov, Smirnov, Vikhrev)
+
00:04
+1
00:20
+1
00:12
+
00:25
+
01:29
+4
00:57
+1
03:45
+2
01:16
+5
04:49
-1
04:54
-1
04:54
-1
04:54
91082
53
Moscow EPhI: Towelie (Latyshev, Borzenkov, Gridasov)
+
00:01
+
00:08
+
00:12
+
00:31
+
00:38
+1
01:03
+1
02:45
+2
03:01
+12
04:40
91101
54
Moscow IPT: tehprocess 5 nm (Utushkin, Klimovitskiy, Glikin)
+
00:03
+
00:20
+
00:38
+
00:25
+
01:14
+
00:15
+1
02:08
+
00:56
+24
04:14
-1
04:57
-2
04:58
-2
04:59
91118
55
Moscow SU: Styleguide(net) (Godzhaev, Khisamov, Muralev)
+
00:01
+1
00:09
+
00:15
+
00:23
+
00:39
+1
00:59
+1
04:30
+
04:36
+8
04:58
91214
56
NRU HSE: BIG3 (Rovnik, Kostin, Koryakov)
+
00:01
+
00:04
+
00:07
+
00:13
+1
00:32
+1
01:00
+
02:01
+15
04:46
+9
03:13
91239
57
NRU HSE: whatever.it.takes (Ashurbekov, Saidov, Magomedov)
+
00:02
+
00:09
+
00:21
+
00:27
+
00:45
+10
02:50
+1
04:02
+1
02:25
+3
04:51
91256
58
NRU HSE: BAD DENISKA (Anishchenko, Kovalkov, Geidebrekht)
+
00:01
+
00:03
+
00:07
+
00:22
+
00:21
+1
00:35
+
02:15
+1
01:13
-6
04:59
-4
04:50
8340
59
NRU HSE: Tony Robbins (Guzov, Tyapkin, Vingradov)
+
00:00
+
00:03
+
00:08
+1
00:19
+
00:36
+
00:30
+
02:18
+1
01:28
8367
60
NRU HSE: it's fine (Sokolovskiy, Benua, Romanchenko)
+
00:00
+
00:05
+
00:23
+
00:12
+
00:20
+3
00:46
+1
02:02
+2
01:10
-6
03:38
-12
04:56
8422
61
Moscow IPT: NIKITA, POSTAV' OTL (Lunin, Lepehin, Loginov)
+
00:03
+1
00:10
+
00:09
+1
00:25
+
00:15
+
00:35
+3
02:59
+
01:04
-1
01:21
-11
04:57
8444
62
NRU HSE: Endless Flesh (Lupashin, Nakapkin, Shaban)
+
00:00
+
00:04
+
00:12
+
00:14
+
00:21
+3
00:56
+
02:26
+2
01:31
-13
04:49
8447
63
Moscow IPT: Adygprog (Kozinov, Nevstruev, Belenko)
+
00:01
+
00:03
+
00:07
+
00:33
+
00:14
+1
00:47
+
03:09
+2
01:31
-4
02:17
8448
64
Moscow AI #2 (Dorokhov, Krivov, Sorokin)
+
00:08
+
00:12
+
00:25
+
00:29
+
00:49
+1
01:00
+
02:37
+
01:34
-1
04:59
8458
65
NRU HSE: nonames (Smirnov, Prokopenko, Shamazov)
+
00:01
+
00:16
+
00:19
+1
00:14
+
00:49
+1
00:39
+
01:41
+2
02:17
-7
04:49
8459
66
NUST MISIS: Grey Grandmasters (Boltikov, Fadeev, Petrova)
+
00:02
+
00:04
+
00:09
+1
00:22
+
00:33
+1
00:47
+
03:17
+
02:01
-7
04:55
8477
67
NRU HSE: unasvoidoly (Nekrashevich, Zverev, Korneychik)
+
00:00
+
00:04
+
00:11
+
00:17
+
00:23
+5
01:04
+
02:12
+2
01:44
-4
04:45
8500
68
Moscow IPT: Pacific (Dedovich, Vakhrushev, Yusupov)
+
00:03
+
00:07
+
00:10
+
00:15
+
00:29
+
02:37
+1
02:16
+3
01:02
-13
04:54
8502
69
* Moscow IPT: equocredite (Smolin)
+
00:01
+
00:15
+
00:21
+
00:29
+
00:11
+1
01:16
+1
02:05
+
03:45
8546
70
NRU HSE: Family business (Vetlin, Kozlov, Markov)
+
00:01
+
00:04
+
00:22
+
00:53
+
00:43
+3
00:33
+
02:52
+2
02:06
-3
01:33
-4
04:59
8556
71
NRU HSE: Injustice (Morozov, Matrosov, Proskurin)
+
00:00
+
00:04
+
00:11
+
00:23
+
00:27
+2
00:53
+2
01:59
+3
03:17
-16
04:58
8577
72-73
Moscow IPT: Vector Kudryavcev (Mkhitaryan, Geller, Pankratov)
+
00:01
+
00:08
+
00:09
+
00:21
+
00:32
+2
00:55
+1
03:47
+2
02:21
-18
04:59
8597
72-73
Moscow IPT: James Fuller (Miller, Karpachev, Zakharov)
+
00:02
+
00:06
+1
00:28
+
00:35
+1
01:12
+2
00:46
+
02:39
+3
01:47
8597
74
NUST MISIS: Kalmyk-Yablyk (Erdneev, Ilyukhin, Lyanov)
+
00:01
+
00:04
+
00:08
+1
00:53
+
00:20
+1
01:01
+3
02:42
+3
02:30
-5
04:58
-4
04:57
8621
75
Moscow AI #5 (Allakhverdyan, Lebedev, Chabdarov)
+
00:07
+
00:10
+
00:15
+
00:33
+
00:26
+2
01:01
+
02:58
+9
02:04
-3
04:43
8677
76
NRU HSE: AID (Karakotov, Glushkov, Dudin)
+
00:03
+
00:08
+1
00:17
+1
01:06
+
00:35
+1
00:56
+3
04:42
+
01:29
-7
04:59
8679
77
NRU HSE: 1200 ratings on CF (Vankov, Lebedev, Gutor)
+
00:01
+
00:07
+
00:04
+1
00:41
+
00:17
+
01:56
+1
01:43
+4
04:30
-4
04:59
8683
78
Moscow IPT: Fruits (Protasov, Stanovoy, Khalilov)
+
00:01
+3
00:21
+1
00:10
+1
00:25
+
00:42
+1
00:36
+
02:20
+3
03:45
8684
79
Moscow SU: Beshenye psy (Baryshev, Velikanov, Rybinin)
+
00:03
+
00:17
+
00:13
+
00:30
+
00:40
+
01:10
+1
03:32
+2
04:25
-5
04:57
8714
80
Moscow IPT: Novodachnaya (Morozov, Reutskiy, Tsion)
+
00:01
+
00:12
+1
00:54
+3
00:48
+
00:34
+2
00:53
+
02:09
+4
03:01
-29
04:59
8716
81
NRU HSE: Grand Canyon(Sorokin, Mikhaylov, Khusainov)
+
00:01
+
00:07
+
00:19
+
00:42
+
00:17
+
00:40
+3
01:59
+8
04:09
-6
04:58
-4
04:35
8718
82
NRU HSE: Volatile (Fomin, Zhdankin, Novak)
+
00:01
+
00:11
+
00:06
+1
00:36
+
00:34
+
00:57
+3
03:40
+4
03:25
8733
83
* Moscow IET: Gi-Goo-Ga-Re (Muratshin, Kolesnikova)
+
00:19
+
00:15
+
00:35
+
00:45
+
00:42
+1
01:49
+
01:50
+7
03:26
8744
84
Moscow SU: For the Emperor!(Mezhov, Derbilov, Oskin)
+
00:02
+
00:03
+
00:06
+1
00:13
+
00:23
+3
01:00
+3
03:50
+1
04:07
-6
04:53
8747
85
NRU HSE: ESH (Subkhangulov, Zalialov, Nuriev)
+
00:01
+
00:05
+
00:10
+
00:24
+
00:19
+4
01:21
+3
03:36
+5
03:26
-12
04:29
8806
86
Moscow IPT: bez_nosikov (Gladyshev, Zhestiankin, Sidorov)
+
00:01
+
00:05
+
00:13
+1
01:01
+
01:17
+1
01:54
+
03:32
+1
04:27
8813
87
BMSTU: NCD_GAR (Zeinal Abeedin, Nguyen, Gavrilenko)
+
00:21
+
00:30
+
00:41
+
01:02
+1
01:16
+
01:40
+1
04:41
+2
02:23
-3
04:39
8837
88
NRU HSE: TSYUPA (Kalmykov, Pauzner, Chikin)
+
00:02
+
00:12
+1
00:17
+
00:31
+
01:20
+
01:43
+3
04:14
+11
01:01
-1
04:41
-1
04:41
-1
04:41
-1
04:42
8863
89
MIPT Reserved Login 8
+
00:09
+1
00:15
+
00:14
+
01:01
+
01:11
+4
00:43
+1
03:49
+4
04:03
8888
90
Moscow IPT: vipdodecahedrononline (Kamaldinov, Glushenkov, Krapivenskiy)
+
00:08
+1
00:36
+
00:44
+1
00:35
+
00:53
+4
02:18
+3
04:30
+1
02:02
8909
91
Moscow IPT: Mayonnaise (Sharipov, Batmanov, Kologermanskiy)
+
00:02
+
00:16
+
00:07
+
00:14
+
00:55
+5
03:38
+1
01:58
+10
03:00
-5
04:55
8934
92
Moscow AI #3 (Gorelyshev, Zimakov, Mikhailov)
+
00:07
+
00:11
+
00:15
+2
00:31
+
00:22
+2
00:49
+5
04:16
+12
02:03
-47
04:58
8938
93
BMSTU: BowWow (Gavrilovsky, Apakhov, Mamaev)
+
00:00
+
00:03
+
00:08
+1
00:34
+1
00:22
+8
02:11
+1
02:00
+11
03:58
-4
04:59
81000
94
Moscow IPT: Dinits Fan Club (Glazkin, Sandu, Grigoryants)
+
00:03
+
00:06
+1
00:18
+1
00:29
+5
01:34
+
01:48
+2
03:36
+6
03:56
-4
04:51
81011
95
Moscow SU: 0-bit (Bobko, Pimenov, Ukhin)
+
00:02
+
00:06
+1
00:26
+
01:30
+
01:45
+2
00:58
+
04:08
+6
04:52
-5
04:59
81013
96
Moscow AI #4 (Sakharin, Tishin, Yanbulatov)
+
00:07
+1
00:15
+
00:31
+
00:48
+
00:55
+3
01:36
+1
03:11
+11
04:51
-6
04:59
81058
97
Moscow IPT: ?%#@43$\nya! (Semenov, Zyryanov, Bukreev)
+
00:02
+
00:09
+
00:13
+4
01:48
+
01:13
+
01:23
+3
02:50
+8
04:59
81059
98
Moscow IPT: YYNY (Islamgareeva, Protas, Reshetkov)
+
00:05
+
00:32
+1
01:12
+2
01:43
+
01:32
+
02:13
+
04:47
+2
04:34
81100
99
Moscow IPT: TLocalExtremum (Podkidyshev, Pavlichenko, Balaganskiy)
+
00:04
+1
00:09
+3
00:33
+3
00:53
+
01:27
+
02:05
+8
04:31
+
04:48
81173
100
Moscow IPT: YEDORO (Proskurin, Efremyan, Grosul)
+
00:01
+
00:07
+1
00:17
+
00:31
+
01:28
+
00:57
+
02:40
-3
04:41
-1
04:49
-1
04:50
7385
12345678