boshlanishi:
oxiri:
davomiyligi:
05:00:00
Oxirgi to‘g‘ri javob:G,Moscow IPT: Lapsus calami (Voronov, Kesyan, Lapko),04:59
Oxirgi yuborilgan yechim:L,NRU HSE: Infinite Stratos (Petukhouski, Kvasha, Chulkov),04:59
A
369/386
B
366/498
C
354/636
D
250/1152
E
293/520
F
238/1510
G
146/451
H
99/595
I
58/739
J
2/42
K
25/195
L
2/90
Ko‘zoynakJarima
101
Moscow SU: nonames (Badmaev, Mordvincev, Asylbekova)
+
00:01
+
00:05
+
00:13
+
00:27
+
00:38
+2
00:52
+
03:34
-10
04:59
7394
102
NRU HSE: 1tsovo (Churakov, Chertanov, Bolotin)
+
00:01
+2
00:10
+
00:13
+2
00:52
+
00:23
+1
00:57
+
02:41
-8
04:43
-31
04:59
7420
103
Moscow IPT: Raspberry (Shepelev, Khalaidzhi, Petrov)
+
00:02
+
00:04
+
00:09
+
00:33
+
00:51
+1
00:53
+2
03:32
-23
04:58
7427
104
Moscow SU: Olympiad in Maths (Barmin, Voronin, Startsev)
+
00:01
+
00:07
+
00:11
+1
00:16
+4
02:07
+1
00:22
+1
01:49
-10
04:50
-7
04:59
7437
105
NRU HSE: BorisPalych (Turyshev, Fridman, Korotov)
+
00:01
+
00:04
+1
00:21
+1
00:29
+
00:15
+2
02:51
+
02:26
-15
04:22
-3
04:58
-1
04:14
7470
106
Moscow SU: Tr-Tr-Tr (Litskevich, Konov, Pankin)
+
00:03
+
00:05
+
00:13
+
00:40
+
00:31
+2
01:52
+1
03:32
-2
04:57
-7
04:58
7478
107
NRU HSE: IntroductionToAlgorithms (Ibragimov, Sukhorukov, Popov)
+
00:02
+
00:05
+1
00:19
+
00:35
+1
00:38
+2
01:26
+1
03:23
-30
04:56
7491
108
NUST MISiS: Astral Squash (Piskevich, Kodosov, Dobrynin)
+
00:01
+
00:11
+
00:09
+1
00:24
+
00:59
+2
01:15
+4
02:51
-1
04:46
7495
109
NUST MISIS: Codice Officium (Rybkin, Ovchinnikov, Ermishin)
+
00:04
+
00:09
+1
00:25
+2
00:47
+
01:03
+1
01:39
+
02:49
7498
110
Moscow SU: Dream Rebuilding (Kharchev, Fomina, Ishelev)
+
00:00
+
00:06
+1
00:17
+
00:25
+3
01:25
+1
00:42
+3
02:41
-8
04:57
7500
111
Moscow SU: kekkek (Mayorov, Medentsov, Bondarev)
+
00:01
+
00:08
+
00:22
+
00:32
+
00:16
+2
01:58
+1
04:11
-29
04:58
-3
04:37
7511
112
Moscow IPT: Cv4k5ie (Fygin, Terehov, Chuvilyaeva)
+
00:02
+
00:08
+1
00:51
+1
01:19
+
01:08
+1
00:42
+1
03:00
-1
04:36
7514
113
NRU HSE: \42 (Cherdakov, Antyukh, Bonetskaya)
+
00:03
+
00:13
+
00:09
+2
01:20
+
01:01
+
01:55
+
03:18
-8
04:52
7523
114
Moscow AI #9 (Grigoryev, Zabarin, Fadeev)
+
00:08
+
00:14
+
00:20
+
01:12
+1
01:05
+1
01:30
+
03:35
-6
04:50
-3
02:39
7527
115
Moscow SU: KEK-Progers (Veshkin, Strepetov, Mikhaylov)
+
00:06
+4
00:18
+
00:24
+
01:03
+
01:39
+
00:56
+
03:12
-3
04:59
7541
116
BMSTU: Millennium (Gani Nadim, Karkin, Shcherbakov)
+
00:01
+
00:07
+
00:15
+
00:35
+
01:25
+1
03:15
+2
03:31
-5
04:47
-1
04:56
7612
117
Moscow SU: cuatro ciervos (Kireenko, Kats, Razumov)
+
00:01
+1
00:11
+
00:25
+
00:14
+
01:33
+5
02:29
+
03:35
-4
04:52
7631
118
Moscow IPT: ICPC Infinity Champions (Pchelintsev, Kuptsov, Indenbom)
+
00:03
+
00:14
+
00:16
+
00:40
+
00:58
+5
03:52
+
02:54
7640
119
Moscow IPT: ARS (Islamov, Zyl, Puchinin)
+
00:01
+
00:04
+
00:14
+
01:39
+
01:29
+2
01:20
+4
04:19
7670
120
Moscow AI #6 (Ivanov, Nikitin, Sizonov)
+
00:07
+
00:11
+
00:26
+3
01:42
+1
02:26
+
01:20
+1
03:21
-2
04:40
7676
121
Moscow IPT: Edge of Revolution (Pogrebnaya, Akhzhigitova, Haidukov)
+
00:01
+
00:08
+1
01:00
+
01:39
+2
02:01
+
01:08
+
04:17
-3
04:59
7677
122
Moscow IPT: Grecha (Konstantinov, Dmitriev, Rybyanov)
+
00:03
+
00:15
+
00:10
+3
02:26
+
00:39
+1
01:16
+1
04:49
7681
123
Moscow IPT: xuin a blu de (Goncharov, Sadykov, Ladin)
+
00:02
+
00:08
+
00:46
+1
00:29
+
02:54
+1
01:15
+1
04:55
-8
04:56
7693
124
Moscow IPT: ++1 (Sazikov, Shumkov, Nishimenko)
+
00:03
+
00:09
+2
00:38
+4
01:33
+
01:45
+2
00:58
+
03:47
-33
04:21
7695
125
Moscow IPT: Odd job (Guminov, Kulikov, Golubtsov)
+
00:02
+
00:05
+
00:11
+1
00:40
+
00:35
+5
03:18
+1
04:24
7698
126
NRU HSE: Levels (Kurilkin, Polyakov, Serikova)
+
00:02
+
00:04
+
00:09
+1
00:27
+
00:25
+
00:48
-6
03:25
+15
04:51
7729
127
NUST MISiS: Halyava Hunters (Borisov, Lyuosev, Mishchanin)
+
00:03
+
00:08
+1
00:18
+
00:45
+
01:19
+3
03:07
+2
04:30
-1
04:54
7732
128
Moscow IPT: Bal Satany (Vasiliev, Ivanchikova, Sobakina)
+
00:02
+
00:08
+
00:15
+3
02:42
+
01:14
+1
02:08
+
04:31
-5
04:59
7741
129
Moscow SU: Uranus Explorers (Sleptsov, Sobolev, Rakhmatullin)
+
00:04
+
00:10
+1
00:48
+2
01:28
+
00:40
+2
02:04
+4
04:11
7749
130
Moscow EPhI: DokiDoki (Klyuchnikov, Loktionov, Antonova)
+
00:02
+
00:12
+
00:11
+5
02:38
+
00:33
+3
01:03
+5
03:45
7767
131
* Moscow SU+HSE Pushka-Pampushka (Yardukhin, Podshivalov, Selezneva)
+
00:01
+
00:07
+
00:24
+
00:35
+
01:08
+5
01:02
+11
04:36
7796
132
Moscow AI #15 (Nevrev, Pustovalova, Rybkin)
+
00:20
+
00:28
+
00:57
+3
03:07
+
00:51
+
01:42
+1
04:34
-1
04:57
7802
133
Moscow AI #8 (Grinberg, Karpov, Sankov)
+
00:05
+1
00:10
+
00:19
+3
02:11
+
01:24
+3
02:55
+
04:04
-2
04:47
7810
134
NRU HSE: Panda Butina (Zakharov, Tursunkhodzhaev, Kuznetsov)
+
00:06
+
00:17
+
00:36
+
01:50
+
01:09
+
00:29
-2
04:55
+14
04:50
7839
135
NRU HSE: AGAR A SHIP (Klyukin, Torilov, Makoev)
+
00:03
+
00:09
+1
00:33
+
01:24
+
01:05
+2
04:39
+1
04:46
7843
136
Moscow TUCI: The Dream team (Melashenko, Gololobov, Matkovskii)
+
00:04
+
00:14
+1
00:36
+1
01:13
+
01:49
+6
02:52
+
04:52
7864
137
NRU HSE: TriAngulation (Toptunov, Pershina, Alokhujaev)
+
00:01
+
00:04
+
00:11
+1
00:25
+1
01:37
+4
02:29
+11
04:12
-11
04:59
-2
04:52
7882
138
NUST MISIS: India Pale Ale (Sukharev, Trifonov, Zaitseva)
+
00:01
+
00:05
+2
00:58
+3
01:07
+1
00:39
+9
02:30
+2
03:49
7892
139
Moscow IPT: SpaceXive (Zagrebin, Voropaev, Kamenets)
+
00:04
+
00:37
+
00:25
+2
01:22
+
03:01
+3
02:52
+2
04:07
-4
04:55
7893
140
Moscow IET: AAA (Konstandoglo, Fedorov, Shcheglov)
+
00:04
+
00:09
+2
01:06
+2
01:44
+
02:15
+5
01:01
-1
03:14
+4
04:55
7937
141
Moscow PEI: RofelniyRojok (Bukhtiyarov, Chertok, Popov)
+
00:02
+
00:07
+
00:23
+4
04:30
+
00:58
+1
01:31
+5
04:46
7940
142
Moscow IET: Underwater (Nickolayev, Bogomolov, Zatinatscky)
+
00:02
+
00:06
+1
00:20
+3
02:05
+
00:29
+7
03:38
+4
04:01
-15
04:50
7943
143
Moscow AI #20 (Maksimov, Psarev, Uskov)
+
00:14
+1
00:17
+
00:26
+9
02:31
+
01:01
+2
02:14
+1
04:51
-1
01:15
7957
144
MPEI Reserved 6
+
00:00
+1
00:07
+
00:04
+1
00:50
+
00:19
+15
04:56
+3
03:10
7967
145
Moscow IPT: Pooshka (Petrov, Gordov, Sidorov)
+
00:01
+1
00:06
+1
00:35
+4
01:21
+
01:11
+3
04:33
+4
04:25
-1
04:55
7995
146
Moscow IPT: Teamka (Demidovich, Ignatiev, Skachkov)
+
00:03
+
01:30
+1
01:21
+3
03:16
+1
02:04
+6
01:12
+
04:28
-2
04:58
-1
02:34
71057
147
Moscow IET: SuppaDroid (Vasiliadis, Tyulkin, Solovyev)
+
00:24
+1
00:40
+
00:47
+1
04:55
+
03:35
+3
04:22
+
02:16
71123
148
Moscow TUCI 1 (Gerdt, Nguyen, Omarov)
+
00:04
+
00:44
+
00:27
+3
04:20
+
01:24
+8
02:13
+4
04:32
-1
03:32
71126
149
Moscow IPT: Just_for_merch (Kurenev, Mikhailov, Mariev)
+
00:03
+1
00:05
+4
00:58
+
02:06
+1
01:35
+15
02:24
+6
04:31
-3
04:58
71245
150
Moscow SU: 2G2BT (Zhukovsky, Spirkin, Gimadeeva)
+
00:04
+
00:06
+
00:12
+
00:27
+
00:50
+
01:03
-7
04:58
6164
12345678