start:
end:
duration:
05:00:00
Last success:G,Moscow IPT: Lapsus calami (Voronov, Kesyan, Lapko),04:59
Last submit:L,NRU HSE: Infinite Stratos (Petukhouski, Kvasha, Chulkov),04:59
#
A
369/386
B
366/498
C
354/636
D
250/1152
E
293/520
F
238/1510
G
146/451
H
99/595
I
58/739
J
2/42
K
25/195
L
2/90
ScorePenalty
151
*MSU + HSE + MIPT Na VMK zakrili kurilku (Ivanov Denis, Holodyakov Roman, Razumnuy Nikita)
+
00:00
+
00:04
+
00:08
+
00:18
+
01:04
+2
01:28
-3
04:30
-13
04:59
6225
152
NRU HSE: Sinya_team (Charzavakyan, Ie, Kudryavtseva)
+
00:02
+
00:21
+
00:17
+1
00:53
+
00:34
+1
01:23
6252
153
Moscow IPT: Vodniki (Stolov, Ulyanov, Toroptsev)
+
00:02
+
00:12
+
00:17
+1
00:40
+
01:08
+4
00:55
-3
04:57
6297
154
* Double Derivative of Success (Lyovshin, Brovchenkov, Aksenov)
+
00:02
+
00:11
+
00:31
+
00:28
+
01:49
+1
01:58
-1
04:58
6320
155
Moscow SU: RPT (Zolotarev, Yakusheva, Plaxitskiy)
+
00:05
+
00:11
+
00:18
+
03:14
+
00:27
+1
00:47
-1
04:57
6325
156
BMSTU: @+2 (Shkil, Strelnikova, Ivanov)
+
00:02
+
00:08
+
00:34
+1
01:04
+
01:20
+
01:59
-7
04:59
6329
157
NRU HSE: The Vegetable Fabric (Chikov, Gavrilev, Noev)
+
00:03
+
00:07
+
00:16
+
00:36
+
02:05
+3
01:44
-2
04:54
6353
158
Moscow SU: NARAN (Chinyaev, Balakhnichyov, Chumakov)
+
00:02
+
00:09
+
00:16
+3
01:27
+
00:46
+3
01:24
-3
03:40
-5
04:56
6366
159
NUST MISIS: DedDoest (Khoroshilov, Petkin, Yakovlev)
+
00:03
+
00:12
+1
00:30
+1
01:44
+
02:03
+
01:11
-1
04:59
-1
04:49
6385
160
Moscow IET: sup2ch (Buckanov, Ponomarev, Davydov)
+
00:04
+
00:27
+1
00:29
+1
01:20
+
00:48
+2
02:04
-18
04:59
6395
161
Moscow IPT: Lapsus calami (Voronov, Kesyan, Lapko)
+
00:01
+
00:06
+
00:12
+1
00:33
+
01:05
-3
02:08
+
04:59
6439
162
Moscow S Ped U: Buben (Butarev, Pronina, Tishkov)
+
00:02
+1
00:08
+
00:15
+2
01:20
+
01:33
+3
02:04
-4
04:45
6445
163
Moscow IPT: Puffy Cat (Gusev, Bokov, Mikhailova)
+
00:01
+
00:16
+1
00:28
+1
01:49
+
00:51
+4
02:06
-3
03:22
6454
164
Moscow TUCI: 3 men - 1 shell (Vershinin, Yusifov, Kazitsyn)
+
00:08
+
00:15
+
00:53
+2
00:45
+1
02:52
+1
01:19
-1
03:09
6455
165
Moscow AI: Strela (Grishin, Kovaleva, Kreknin)
+
00:06
+1
00:12
+
00:23
+2
00:53
+
01:26
-9
04:58
+
03:45
-1
04:38
-1
04:38
6467
166
Moscow PEI: detsaW (Zatolokin, Vavilov, Bogodukhov)
+
00:01
+
00:07
+1
00:28
+1
00:54
+2
02:01
+1
02:40
-6
04:59
6474
167
Moscow IET: KTO (Plotnikov, Gerasimenko, Fonarev)
+
00:03
+
00:24
+
00:36
+2
01:00
+
02:13
+3
02:01
-4
04:53
-14
04:58
6478
168
Moscow IPT: Take Me Away (Gumerov, Shokareva, Lozhkina)
+
00:02
+1
00:11
+
00:23
+1
02:50
+2
01:49
+2
00:46
-3
04:56
6483
169
NRU HSE: SCT (Shunin, Chuyev, Kupchenko)
+
00:04
+
00:08
+
00:36
+2
00:49
+
01:31
-3
04:51
+1
04:00
6491
170
Moscow EPhI: REACTOR (Sidorov, Kiryakin, Knysh)
+
00:03
+
00:08
+2
00:41
+
01:00
+
02:04
+3
02:36
-1
04:58
6494
171
NUST MISIS: NonStop (Vasiliev, Denisova, Korokhov)
+
00:29
+
00:09
+2
00:36
+2
01:24
+
01:35
+2
02:14
-4
04:25
6510
172
Moscow S Ped U: Lemurnik (Budanov, Myradov, Ivanova)
+
00:08
+
00:15
+
00:28
+2
02:50
+
00:50
+1
03:15
-5
04:39
6529
173
* Moscow HSE Lyceum: AIR (Arunova M, Arunova A)
+
00:13
+
00:10
+2
00:27
+1
01:40
+1
00:49
+2
03:33
6534
174
NUST MISIS: WA2 (Kirsanov, Milovzorov, Volodkov)
+
00:03
+
00:11
+
00:27
+2
03:36
+
01:23
+3
01:47
-1
04:54
6549
175
Moscow IET: Kotovasi (Bordiuzha, Panov, Lazarev)
+
00:11
+
00:21
+
00:31
+2
02:15
+
00:59
+3
03:13
-2
04:58
6551
176
Moscow IPT: Underforest (Charin, Sharamed, Pukhov)
+
00:01
+
00:09
+
00:36
+1
00:58
+1
03:45
+4
01:54
-1
04:57
6565
177
Moscow SU: VVS (Zemtsov, Nazarov, Nazarenko)
+
00:03
+
00:09
+
00:20
+2
00:34
+
00:58
+11
03:02
-1
04:30
6569
178
NUST MISIS: Huawei team (Kharkhalup, Butenko, Masrakova)
+
00:09
+
00:17
+
00:25
+
01:27
+
02:05
+5
03:28
6573
179
Moscow AI #7 (Artamonov, Bridzhidi, Shuran)
+
00:13
+
00:23
+
00:35
+
01:08
+
01:36
+5
04:11
6590
180
NUST MISiS: Shibas (Zhoga, Karavanov, Semenov)
+
00:01
+2
00:08
+
00:22
+6
03:02
+
00:36
+5
01:27
-1
04:53
6599
181
BMSTU: MoreThan2ButLessThan4 (Filonenko, Rodionov, Sheldyaev)
+
00:09
+
00:07
+
00:18
+2
02:15
+4
02:42
+2
01:47
-3
04:03
-1
03:45
6600
182
BMSTU: DoraTheCoder (Tsygankov, Tarasov, Khusnitdinov)
+
00:12
+
00:19
+2
00:41
+1
00:57
+
01:28
+4
04:10
-2
03:53
-2
04:59
6609
183
Moscow SU: Kostik Nelaev (Vorontsov, Bredikhin, Balabin)
+
00:01
+
00:25
+
00:15
+2
00:33
+1
01:15
+11
03:20
6631
184
* Moscow IET: onipp (Nickolayev)
+
00:09
+
00:19
+2
00:56
+1
01:51
+
02:49
+
03:38
6644
185
Moscow IPT: RosKomUrMom (Suslov, Belkin, Pavlov)
+
00:01
+
00:05
+
00:14
+7
03:17
+
01:05
+3
02:47
-1
02:46
-3
04:59
-1
01:50
6652
186
Plekhanov RUE: Just Team (Markaryan, Khallyev, Larionov)
+
00:09
+1
00:16
+
00:27
+3
00:52
+2
01:31
+11
02:11
6669
187
NUST MISIS: The Matrix (Livshits, Baranov, Livshits)
+
00:01
+1
00:13
+2
00:20
+3
01:56
+
01:02
+8
02:57
6672
188
MSTUCA 2: anchors and captain (Kolesnikov, Tashpikov, Kkhvairakpam)
+
00:07
+
00:21
+
00:45
+4
01:30
+
03:04
+7
02:02
-9
04:56
6693
189
Moscow AI #11 (Bychkar, Zatsepin, Kryukov)
+
00:05
+1
00:14
+
00:32
+
04:20
+1
01:49
+3
02:53
-1
04:53
6695
190
Moscow AI #17 (Dvornikov, Zabelin, Razumov)
+
00:03
+2
00:19
+
00:41
+1
01:31
+3
03:13
+1
03:29
6698
191
BMSTU: STYRTo[n] (Baklanov, Lobachev, Deev)
+
00:05
+
00:09
+1
00:24
+7
02:54
+2
02:40
+
02:18
-8
04:55
6713
192
NUST MISIS: WhiteSpades (Bychkov, Nikolaev, Rakcheev)
+
00:04
+
00:07
+1
00:17
+14
03:33
+
01:54
+1
00:55
6731
193
Moscow S Ped U: Medvezhata (Gritsenko, Melnikov, Fedorchenko)
+
00:04
+
00:12
+1
00:39
+4
04:32
+
02:04
+
03:06
6740
194
Moscow S Ped U: Discrete code (Sidorov, Kruglov, Krupin)
+
00:13
+
00:19
+2
01:16
+
01:05
+4
02:49
+4
03:25
-5
04:58
6749
195
Moscow SU: Tnink or Thieve (Kostyushko, Petrovskiy, Fedoseeva)
+
00:05
+
00:17
+
00:32
+7
04:22
+2
01:55
+1
02:01
6755
196
BMSTU: HSE (Plaunov, Litovskij, Tarasov)
+
00:01
+
01:05
+
00:39
+3
01:12
+
03:26
+4
03:51
-1
04:51
6756
197
BMSTU: Legio I (Davtysn, Muha, Gavrilov)
+
00:12
+
00:21
+2
02:19
+2
03:59
+1
01:36
+
02:31
6762
198
BMSTU: Godel Team (Kostyuchenko, Sokolovskiy, Neson)
+
00:03
+
00:13
+
00:28
+3
03:35
+2
02:25
+4
03:27
6793
199
NRU HSE: ProgramistiBesKonechnosti (Atnashev, Kuznetsov, Kuryakov)
+
00:04
+
00:10
+
01:58
+
02:06
+5
03:29
+3
02:56
-1
01:14
6806
200
Moscow ISiS: Glitch Team (Maslovich, Turkin, Gruzintsev)
+
00:03
+
00:15
+
00:33
+6
01:51
+
01:17
+13
03:07
-1
02:02
6808
12345678