start:
end:
duration:
05:00:00
Last success:G,Moscow IPT: Lapsus calami (Voronov, Kesyan, Lapko),04:59
Last submit:L,NRU HSE: Infinite Stratos (Petukhouski, Kvasha, Chulkov),04:59
#
A
369/386
B
366/498
C
354/636
D
250/1152
E
293/520
F
238/1510
G
146/451
H
99/595
I
58/739
J
2/42
K
25/195
L
2/90
ScorePenalty
351
Moscow SU: Minaro (Aliev, Tishchenko, Lobovsky)
+
00:06
+
00:14
+4
03:25
-8
04:54
-7
03:42
-1
03:18
3306
352
Moscow ARI: Prospective Developers (Golubchenko, Mokretsov, Razdyakonov)
+
00:03
+
01:42
+3
02:29
-2
04:33
-6
03:53
3315
353
Russian A of NE and PA (Taraskin, Balakin, Taktashov)
+
00:08
+2
00:32
+3
03:10
3331
354
Tver VA VKO 6 (PYLAEVA, BOIKO, LABURINA)
+
00:05
+1
00:11
+5
03:16
-3
04:23
3333
355
MSTUCA: The Beginners (Golovina, Maltseva, Faizrakhmanov)
+
01:16
+
00:27
+10
02:21
-1
04:37
3444
356
Stupino br of Moscow AI: Crazy Prog (Belikov, Blokhin, Romanov)
+
01:49
+
01:52
+4
03:02
-5
04:59
3484
357
Moscow IET: Buckwheat 2.0 (Orlov, Borisov, Malikh)
+
00:13
+
00:29
-2
02:37
-2
03:27
-1
04:55
242
358
BMSTU: Ukrotiteli_Zmei (Chernyii, Tihonov, Maksimov)
+
00:04
+1
00:29
-2
00:56
-1
01:48
-1
04:10
-3
04:15
-1
04:12
-2
04:18
-4
02:59
253
359
* HSECOIN (LAPASOV)
+
00:13
+1
00:25
258
360
RTU MIREA: Unideb (Morozov, Savinov, Krymov)
+
00:23
+
01:00
-1
00:51
-1
02:06
283
361
Moscow EPhI: PNX (Zherdeva, Tuchyn, Anuarbyek)
+
00:07
+
01:35
-5
01:09
-8
04:03
-3
03:55
2102
362
Moscow SUGC: Geodezisty (Novikova, Ustimova, Safaryan)
+
00:10
+3
00:34
-2
01:31
-3
03:09
2105
363
MSTUCA #3 (Khanin, Tseiko, Tsiklauri)
+
00:15
+1
01:31
-10
04:45
2127
364
Moscow TUCI: ITF-Society (Tushin, Protasova, Mitrokhin)
+
00:05
+4
00:49
-3
02:12
2135
365
NUST MISIS: DaunTeam (Provorova, Kirvyakov, Vinogradov)
+
01:10
+1
01:01
-11
02:58
-1
01:54
2151
366
RUT (MIIT): Kollektivnyy razum (Shinderov, Ibragimova, Vladyka)
+
00:03
+6
00:43
-21
02:16
-1
01:07
2167
367
Moscow SUCE: Independence (Orlov, Lotkin, Panin)
+
00:04
14
368
MSTUCA #1 (Gerasimov, Vasilyev, Vitushkin)
+
00:56
-3
02:10
156
369
Moscow SUCE: The light (Holodov, Levin, Rabotnov)
+3
01:31
1151
370
MSTUCA 18 (Luzanova, Ruslan, Shpankova)
-4
04:45
-16
04:32
-1
04:56
00
12345678