Результаты третьей стадии

Официальная таблица результатов стадии опубликована

Текущими победителями стадии являются следующие команды:

  1. [SPb ITMO University 1: Bardashevich, Kovsharov, Smykalov]
  2. Moscow SU Trinity: Akhmedov, Gorbunov, Shlyunkin
  3. Nizhny Novgorod SU: Epifanov, Kalinin, Krivonosov
  4. Ural FU Dandelion: Danilyuk, Merkurev, Sivukhin
  5. Moscow IPT Jinotega: Semenov, Smirnov, Zhuk
  6. SPb SU Base: Ershov, Gordeev, Pyshkin
  7. UrFU + LNU + PermSU: Kuchumov, Mayorov, Pryshchenko

Поздравляем!