Результаты третьей стадии

Официальная таблица результатов стадии опубликована

Текущими победителями стадии являются следующие команды:

  1. [SPb ITMO University 1: Korotkevich, Minaiev, Vasilyev]
  2. Nizhny Novgorod SU: Epifanov, Kalinin, Krivonosov - ЧУ
  3. Moscow SU Tapirs: Evstropov, Omelyanenko, Pyaderkin - ACM ICPC WF
  4. [SPb ITMO University 2: Bardashevich, Smykalov, Kovsharov]
  5. Moscow SU Trinity: Akhmedov, Shlyunkin, Gorbunov - ЧУ
  6. Ural FU Dandelion: Merkurev, Sivukhin, Danilyuk - ЧУ
  7. [SPb ITMO University 3: Zban, Belonogov, Podtelkin]
  8. Moscow IPT Jinotega: Zhuk, Ivashchenko, Semenov - ЧУ
  9. Lviv NU Penguins: Pryshchenko, Bilyi, Herasymiv - ACM ICPC WF
  10. Moscow IPT: Kuzmichev, Surin, Pershakov - ACM ICPC WF

Поздравляем!