Last success:6,Арсен Осипян (11),04:59
Last submit:8,Артемий Букин (9),04:59
#
5
393/647
6
246/483
7
181/407
8
21/96
Score
100-105
Ярослав Гостюхин (11)
0.00
04:56
0.00
04:49
0.00
02:04
0
100-105
Екатерина Заикина (11)
0.00
01:16
0
100-105
Илья Аришин (10)
0.00
01:34
0
100-105
Вячеслав Евдокимов (11)
0.00
02:29
0
100-105
Иван Серобян (11)
0.00
04:21
0.00
03:32
0
123