#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыABCDБаллыABCDБаллыABCDБаллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыABCDБаллыABCDБаллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
1301
R12822
100100200100801801008041221702595100771771001002001001002001001002001473
1302
abilkhanov02
100321114310080562365050104015010070100270100100592591001003602361294
1303
vahnaze1
0000
1304
Артём Комендантян
100100100300300
1305
princebelkovetz
65651000100165
1306
leraleush
454545
1307
Nikoloz Tsimakuridze
100100100
1308
iegor.taev
606060
1309
bagdanbasiev
000
1310
nikita_nikolayk@tut.by
000
1311
Shpakovskij.denis
100100200200
1312
vadim3000iq
000
1313
leonid2OO5
454545
1314
danil212211
100100100
1315
Станислав Герасимов
000
1316
neckboss
10007317310010010010010030010085185758
1317
famafka
100100100593590100100459
1318
dsycev62
10065165100100200365
1319
Golovanov399
10070170170
1320
keller28va
00000
1321
bagincode
00501040100100
1322
nasik.delax
49307900079
1323
MrMiroslaw
100300130501040100230
1324
kernalex256
100100100030010080881228010010001003001001001001004001280
1325
mr.artik2002
606060
1326
danya.smelskiy
1003001305004090220
1327
turysbek02
10010002001005035185385
1328
EkaterinaSaenko2001
4930795002070149
1329
Klesomik
100324621199100502941831001003220252634
1330
a.ismagilow
10010010059359359
1331
aezakmi25010
929292
1332
Gregpost99
000
1333
artsybashevdenis
000
1334
al.chvanov7
1001003016246246
1335
z.toroschin
1001116127127
1336
bev.lemelisk
100854634265100821828010018010010001003005454981
1337
bytsa15
10010000100
1338
mHuman
0100100202200100100200420
1339
samvelandreasyan
10039139100802016216100100460246100807442581001009054344701006455289100771002830510085903831310005559214100100100563562680
1340
mr.s4l
383820204545103
1341
xbelonogov
100100100300300
1342
Shaihitdin Nezametdinov
100100100300100100102100695501241001006816284918
1343
k20ma
606060
1344
rahmatulin.ralif
10010020080808585365
1345
krivoruchkoanastacia
0000
1346
Алексей Суслов
494949
1347
リンク 悪い
000
1348
ilye@mdo.ru
1001000200200
1349
vladeliseev05
100100551001558686341
1350
Georgy Skhirtladze
10001009209100100046246455
12324252627282930313236