#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыABCDБаллыABCDБаллыABCDБаллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыABCDБаллыABCDБаллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
301
arceniy.kadochnikov
100100100
302
afobeusyt
505050
303
Beka Grdzelishvili
10010032232100100020220452
304
lev.chisyakov.12
0212121
305
gorodnov.bogdan
10068300198100100100100398
306
Марина Леденёва
100100100100200300
307
Лев
100100100
308
pakkanenm
10069552241008768255479
309
rri2002
10010000100
310
runtime57
1001001001001001001621610085902751001005559314100100100563561361
311
Georgiy Kuksa
100100100
312
bagabova22@mail.ru
000
313
vladislav.sevets
10032132132
314
k.didichenko03
000
315
Акылбек Айткали
100100100
316
cms-modules
454545
317
gull-x
000
318
Костя Кокошник
757575
319
Ярослав Левченко
0000
320
n.chistyakov@lnip.su
100100100100100100200400
321
Alex Shekhovtsov
212191919292204
322
mishanya_koval
000
323
room service
242424
324
NVAL
1005932191100100291
325
Sergey Goncharov
191000011900119
326
horizont2
100001001003032162262
327
topradar
000
328
Antony Bulakh
000
329
shvartcav13@gmail.com
000
330
Лера М.
100010010085185285
331
Евгений Борцов
100655221710010050250467
332
osipovln
616161
333
perelygin0703
000
334
govard.duck1
000
335
stddeque
000
336
freepvps
05555100100155
337
anna.smolnikova215
000
338
kot9pa16lvl
808080
339
Alexander Antropov
100100212110010010080352151005915910010020010010020000995
340
timaeuskolinko666
000
341
arseniyX92
10010094294294
342
Максим Гапонов
0040401001005559114254
343
nnbeav
1000100100174501621005980239501
344
xyz1988
757575
345
BogolyubskiyAlexey
100100100
346
ionirov5
10010010101001001001008728710010090290787
347
fmf2112
00454545
348
Эльдар Урманов
0100210121121
349
Вячеслав Иванов
100100100100200300
350
Михаил Панов
1000100100
1345678910111235