#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScoreABCDScore5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScore1234Score5678ScoreTotal score
1651
donkhokho
20201001000200100100100100400100100100100820
1652
saimonsaret
100100325428600286
1653
ssumerki148
000
1654
Ilya Vologin
000
1655
cSERFc
10059159159
1656
Tolya.Ho
10065016510010050250415
1657
mikhail.2004@mail.ru
10065165165
1658
Акылбек Айткали
1001000200200
1659
matfu21
100100100
1660
alexander@kuvaev.me
0100100100
1661
fvtkby201201
000000
1662
n1msix
757575
1663
Дан Нестеров
100100211003211001002001001002001001001003001001000200100100682681001002001001001789
1664
gwozdeff.dan
00000
1665
alexeykuzmin0
6106161
1666
Tekor7
100652011196196
1667
vasily.parnikov
000
1668
qzwg7hs
10032461783030208
1669
baqar gamezardashvili
1001002115236100703020076761000100100100200812
1670
irolgeizer
000
1671
tractor74.ru
100100100
1672
Miston
100741741001001001002008608610010020010080862661001002001001001001001001001001001626
1673
vanogam
10054154100100020010010020010010010030010010002001054
1674
Maxim.lyt.seer
10010000000001001611607070286
1675
novosad101
00000
1676
Zhanbolat Kusainov
0101010
1677
ayteros
100100100
1678
dashazhilina1001@gmail.com
10010010010010000100100100400
1679
Чуев Савва
000
1680
subkhangulov2e4a
100010000100
1681
mperikov
100100100
1682
ilovecodeforces
100100100
1683
luzgov.timur
1910021151558610306132100692859256543
1684
Максим Батищев
000
1685
futureZ
000
1686
Алексей Перевышин
1001001717117
1687
shananton
0010010090100390100100100300100100100903901080
1688
knifemanmitya
1001004621267100805002301001005535290787
1689
Savva Orekhov
100100504129110010021392601001006234296701007240282100100200100100293025910010040562961884
1690
Kldiasha
100100100300100100100300600
1691
gtaforsale_1@ngs.ru
555
1692
steam.gish@mail.ru
2010301003292116260200801001000202061613703745287300563
1693
tchopozov.ruslan
000
1694
panov.eugen2017
1001000200701001701005415400524
1695
Андрей Корпухин
100805723710010090733631001008050330930
1696
explosionmaster
565656
1697
z30153-11-rafikov-marsel
100100100
1698
klo4kova.aida
100100100100400400
1699
Miraron.m
454545
1700
KelFert
10001001001003002303636366
127282930313233343536