#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыABCDБаллыABCDБаллыABCDБаллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыABCDБаллыABCDБаллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
301
arceniy.kadochnikov
100100100
302
afobeusyt
505050
303
Beka Grdzelishvili
10010032232100100020220452
304
lev.chisyakov.12
0212121
305
gorodnov.bogdan
10068300198100100100100398
306
artem.turevich
100100763431010010032100332642
307
d0reshnikov
10010000200200
308
Марина Леденёва
100100100100200300
309
Лев
100100100
310
rri2002
10010000100
311
Georgiy Kuksa
100100100
312
bagabova22@mail.ru
000
313
vladislav.sevets
10032132132
314
k.didichenko03
000
315
Акылбек Айткали
100100100
316
cms-modules
454545
317
gull-x
000
318
Костя Кокошник
757575
319
Ярослав Левченко
0000
320
n.chistyakov@lnip.su
100100100100100100200400
321
Alex Shekhovtsov
212191919292204
322
mishanya_koval
000
323
room service
242424
324
NVAL
1005932191100100291
325
Sergey Goncharov
191000011900119
326
horizont2
100001001003032162262
327
topradar
000
328
Antony Bulakh
000
329
shvartcav13@gmail.com
000
330
Евгений Борцов
100655221710010050250467
331
osipovln
616161
332
perelygin0703
000
333
govard.duck1
000
334
stddeque
000
335
anna.smolnikova215
000
336
ncr2016
505050
337
kot9pa16lvl
808080
338
timaeuskolinko666
000
339
arseniyX92
10010094294294
340
Максим Гапонов
0040401001005559114254
341
nnbeav
1000100100174501621005980239501
342
xyz1988
757575
343
BogolyubskiyAlexey
100100100
344
ionirov5
10010010101001001001008728710010090290787
345
fmf2112
00454545
346
Эльдар Урманов
0100210121121
347
Михаил Панов
1000100100
348
Радмир Ш.
100100100
349
arteezylover
757575
350
polinarriya
100100302125110080184202453
1345678910111236