#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScoreABCDScore5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScore1234Score5678ScoreTotal score
301
igand80
100100100
302
arceniy.kadochnikov
100100100
303
afobeusyt
505050
304
Beka Grdzelishvili
10010032232100100020220452
305
lev.chisyakov.12
0212121
306
gorodnov.bogdan
10068300198100100100100398
307
artem.turevich
100100763431010010032100332642
308
d0reshnikov
10010000200200
309
Марина Леденёва
100100100100200300
310
Лев
100100100
311
rri2002
10010000100
312
Georgiy Kuksa
100100100
313
bagabova22@mail.ru
000
314
vladislav.sevets
10032132132
315
k.didichenko03
000
316
Акылбек Айткали
100100100
317
cms-modules
454545
318
gull-x
000
319
Костя Кокошник
757575
320
Ярослав Левченко
0000
321
n.chistyakov@lnip.su
100100100100100100200400
322
Alex Shekhovtsov
212191919292204
323
mishanya_koval
000
324
room service
242424
325
NVAL
1005932191100100291
326
Sergey Goncharov
191000011900119
327
horizont2
100001001003032162262
328
topradar
000
329
Antony Bulakh
000
330
shvartcav13@gmail.com
000
331
Евгений Борцов
100655221710010050250467
332
osipovln
616161
333
perelygin0703
000
334
govard.duck1
000
335
stddeque
000
336
anna.smolnikova215
000
337
ncr2016
505050
338
kot9pa16lvl
808080
339
timaeuskolinko666
000
340
arseniyX92
10010094294294
341
Максим Гапонов
0040401001005559114254
342
nnbeav
1000100100174501621005980239501
343
xyz1988
757575
344
BogolyubskiyAlexey
100100100
345
ionirov5
10010010101001001001008728710010090290787
346
elvinnn2008@gmail.com
555555
347
fmf2112
00454545
348
Эльдар Урманов
0100210121121
349
Михаил Панов
1000100100
350
Радмир Ш.
100100100
1345678910111236