#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScoreABCDScore5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScore1234Score5678ScoreTotal score
1001
pingshkiper
100100100
1002
aynurnizamov15
00000010018118118
1003
manokhin2
000
1004
ჩი ბასაძიშვილი
100100100
1005
Maksimka01234567
100100100100100100200100100200600
1006
Den-73-73
303030
1007
tomapirtskhelani
000
1008
eaa80
000
1009
Hadzhara
0000
1010
Максим Сурков
1001001001004001001008440324724
1011
Myxtap001
00000000000
1012
vladonoter@gmail.com
000
1013
zhukovp0101
000
1014
s22v_bolgov@179.ru
10001001001002001001009483377100100483828610010010059359100100100563561678
1015
boryskiva
10010010010050501717100100367
1016
Иван Лахтин
100100200200
1017
georgiisapronov
10010010035335335
1018
azgamazizov
0000
1019
anatolik.volkov
1001001001005959259
1020
ARTEM.YUDIN.13
454545
1021
dmitrii-ut
4504545
1022
nikich340
100300130130
1023
melnyk.valentyn
100100200200
1024
kachyr30
1000555921410010036236450
1025
dusja.ds
100100200200
1026
Замир Ашурбеков
8080100100180
1027
Валерий Згурский
676767
1028
Владимир Черных
1001001001005252252
1029
ya.shapkino11
00000
1030
Вячеслав Анохин
000
1031
elgeriaagent
000
1032
oleg36531
10010010010048462946959128522
1033
olga4_06@mail.ru
0000
1034
sdrvtdesrve
10010000200200
1035
lostsan9
100100100100100100300
1036
Alexandar Georgiev
202020
1037
Adilkhanko
100100100100200300
1038
mindstorms.2048
100100100
1039
ayoyia
1001009450344344
1040
hbatyrkhan
10010094294100100200494
1041
samatbor1999
00100401401001001003933948307810010078593371008376392981192
1042
Meltout
1000100100
1043
perveev.mike
70100170100100270
1044
Павел Кавин
5050100100150
1045
natalemeshkova
000
1046
drdanailov
20406060
1047
Begzod Erkinov
0000
1048
dobref.dimitar
100100100
1049
IldarTuh
000
1050
andrei.zavodov
454545
11718192021222324252636