#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScoreABCDScore5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScore1234Score5678ScoreTotal score
501
rihar3681@mail.ru
0007670406192192
502
Kris Evans
000
503
igand80
100100100
504
arceniy.kadochnikov
100100100
505
afobeusyt
505050
506
Beka Grdzelishvili
10010032232100100020220452
507
lev.chisyakov.12
0212121
508
gorodnov.bogdan
10068300198100100100100398
509
artem.turevich
100100763431010010032100332642
510
d0reshnikov
10010000200200
511
Марина Леденёва
100100100100200300
512
Лев
100100100
513
pakkanenm
10069552241008768255479
514
rri2002
10010000100
515
Georgiy Kuksa
100100100
516
bagabova22@mail.ru
000
517
vladislav.sevets
10032132132
518
k.didichenko03
000
519
Акылбек Айткали
100100100
520
cms-modules
454545
521
gull-x
000
522
Костя Кокошник
757575
523
Ярослав Левченко
0000
524
n.chistyakov@lnip.su
100100100100100100200400
525
Alex Shekhovtsov
212191919292204
526
mishanya_koval
000
527
room service
242424
528
NVAL
1005932191100100291
529
Sergey Goncharov
191000011900119
530
horizont2
100001001003032162262
531
topradar
000
532
Antony Bulakh
000
533
shvartcav13@gmail.com
000
534
Евгений Борцов
100655221710010050250467
535
osipovln
616161
536
perelygin0703
000
537
govard.duck1
000
538
stddeque
000
539
freepvps
05555100100155
540
anna.smolnikova215
000
541
ncr2016
505050
542
kot9pa16lvl
808080
543
timaeuskolinko666
000
544
arseniyX92
10010094294294
545
Максим Гапонов
0040401001005559114254
546
nnbeav
1000100100174501621005980239501
547
xyz1988
757575
548
BogolyubskiyAlexey
100100100
549
elvinnn2008@gmail.com
555555
550
fmf2112
00454545
17891011121314151636