#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыABCDБаллыABCDБаллыABCDБаллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыABCDБаллыABCDБаллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
1351
R12822
100100200100801801008041221702595100771771001002001001002001001002001473
1352
abilkhanov02
100321114310080562365050104015010070100270100100592591001003602361294
1353
vahnaze1
0000
1354
Артём Комендантян
100100100300300
1355
leraleush
454545
1356
Nikoloz Tsimakuridze
100100100
1357
iegor.taev
606060
1358
bagdanbasiev
000
1359
nikita_nikolayk@tut.by
000
1360
Shpakovskij.denis
100100200200
1361
vadim3000iq
000
1362
leonid2OO5
454545
1363
danil212211
100100100
1364
Станислав Герасимов
000
1365
neckboss
10007317310010010010010030010085185758
1366
famafka
100100100593590100100459
1367
Golovanov399
10070170170
1368
keller28va
00000
1369
bagincode
00501040100100
1370
nasik.delax
49307900079
1371
MrMiroslaw
100300130501040100230
1372
kernalex256
100100100030010080881228010010001003001001001001004001280
1373
mr.artik2002
606060
1374
danya.smelskiy
1003001305004090220
1375
turysbek02
10010002001005035185385
1376
EkaterinaSaenko2001
4930795002070149
1377
Klesomik
100324621199100502941831001003220252634
1378
a.ismagilow
10010010059359359
1379
aezakmi25010
929292
1380
Gregpost99
000
1381
artsybashevdenis
000
1382
al.chvanov7
1001003016246246
1383
z.toroschin
1001116127127
1384
bev.lemelisk
100854634265100821828010018010010001003005454981
1385
bytsa15
10010000100
1386
mHuman
0100100202200100100200420
1387
samvelandreasyan
10039139100802016216100100460246100807442581001009054344701006455289100771002830510085903831310005559214100100100563562680
1388
mr.s4l
383820204545103
1389
xbelonogov
100100100300300
1390
Shaihitdin Nezametdinov
100100100300100100102100695501241001006816284918
1391
k20ma
606060
1392
rahmatulin.ralif
10010020080808585365
1393
krivoruchkoanastacia
0000
1394
Алексей Суслов
494949
1395
リンク 悪い
000
1396
ilye@mdo.ru
1001000200200
1397
Georgy Skhirtladze
10001009209100100046246455
1398
MattSS
100100015215215
1399
tim4enkomak
000000
1400
lyazer.stepan
00555
12425262728293031323335