#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыABCDБаллыABCDБаллыABCDБаллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыABCDБаллыABCDБаллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
601
Kris Evans
000
602
arceniy.kadochnikov
100100100
603
afobeusyt
505050
604
Beka Grdzelishvili
10010032232100100020220452
605
Марина Леденёва
100100100100200300
606
Лев
100100100
607
pakkanenm
10069552241008768255479
608
runtime57
1001001001001001001621610085902751001005559314100100100563561361
609
Georgiy Kuksa
100100100
610
bagabova22@mail.ru
000
611
k.didichenko03
000
612
cms-modules
454545
613
Ярослав Левченко
0000
614
n.chistyakov@lnip.su
100100100100100100200400
615
Alex Shekhovtsov
212191919292204
616
room service
242424
617
NVAL
1005932191100100291
618
Sergey Goncharov
191000011900119
619
horizont2
100001001003032162262
620
topradar
000
621
Antony Bulakh
000
622
shvartcav13@gmail.com
000
623
Лера М.
100010010085185285
624
Евгений Борцов
100655221710010050250467
625
osipovln
616161
626
perelygin0703
000
627
govard.duck1
000
628
stddeque
000
629
freepvps
05555100100155
630
anna.smolnikova215
000
631
kot9pa16lvl
808080
632
timaeuskolinko666
000
633
arseniyX92
10010094294294
634
Максим Гапонов
0040401001005559114254
635
nnbeav
1000100100174501621005980239501
636
xyz1988
757575
637
BogolyubskiyAlexey
100100100
638
ionirov5
10010010101001001001008728710010090290787
639
fmf2112
00454545
640
Эльдар Урманов
0100210121121
641
Вячеслав Иванов
100100100100200300
642
Радмир Ш.
100100100
643
arteezylover
757575
644
Azret Kenzhaliev
1000100100100200
645
kuznetdaria@gmail.com
10010054254100100100541617010070482181001001007768563011143
646
Максим Лицкевич
0101010
647
mihailovmikhael
46465151100702901995959100056156511
648
npodguzov
0100010020010010010039339539
649
varvara.krasyukova
000
650
Egor0203T
000
1910111213141516171835