#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScoreABCDScore5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScore1234Score5678ScoreTotal score
351
afobeusyt
505050
352
Beka Grdzelishvili
10010032232100100020220452
353
lev.chisyakov.12
0212121
354
gorodnov.bogdan
10068300198100100100100398
355
artem.turevich
100100763431010010032100332642
356
d0reshnikov
10010000200200
357
Марина Леденёва
100100100100200300
358
Лев
100100100
359
pakkanenm
10069552241008768255479
360
rri2002
10010000100
361
runtime57
1001001001001001001621610085902751001005559314100100100563561361
362
Georgiy Kuksa
100100100
363
bagabova22@mail.ru
000
364
vladislav.sevets
10032132132
365
k.didichenko03
000
366
Акылбек Айткали
100100100
367
cms-modules
454545
368
gull-x
000
369
Костя Кокошник
757575
370
Ярослав Левченко
0000
371
n.chistyakov@lnip.su
100100100100100100200400
372
Alex Shekhovtsov
212191919292204
373
mishanya_koval
000
374
room service
242424
375
NVAL
1005932191100100291
376
Sergey Goncharov
191000011900119
377
horizont2
100001001003032162262
378
topradar
000
379
Antony Bulakh
000
380
shvartcav13@gmail.com
000
381
yarorekiw
100651651515100010010010040240100100200100701701000100100851851175
382
Евгений Борцов
100655221710010050250467
383
osipovln
616161
384
perelygin0703
000
385
govard.duck1
000
386
stddeque
000
387
freepvps
05555100100155
388
anna.smolnikova215
000
389
ncr2016
505050
390
kot9pa16lvl
808080
391
Alexander Antropov
100100212110010010080352151005915910010020010010020000995
392
timaeuskolinko666
000
393
arseniyX92
10010094294294
394
Максим Гапонов
0040401001005559114254
395
nnbeav
1000100100174501621005980239501
396
xyz1988
757575
397
BogolyubskiyAlexey
100100100
398
ionirov5
10010010101001001001008728710010090290787
399
elvinnn2008@gmail.com
555555
400
fmf2112
00454545
14567891011121336