#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScoreABCDScore5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScore1234Score5678ScoreTotal score
451
gull-x
000
452
Костя Кокошник
757575
453
Ярослав Левченко
0000
454
n.chistyakov@lnip.su
100100100100100100200400
455
Alex Shekhovtsov
212191919292204
456
mishanya_koval
000
457
room service
242424
458
NVAL
1005932191100100291
459
Sergey Goncharov
191000011900119
460
horizont2
100001001003032162262
461
topradar
000
462
Antony Bulakh
000
463
shvartcav13@gmail.com
000
464
Евгений Борцов
100655221710010050250467
465
osipovln
616161
466
perelygin0703
000
467
govard.duck1
000
468
stddeque
000
469
anna.smolnikova215
000
470
ncr2016
505050
471
kot9pa16lvl
808080
472
Alexander Antropov
100100212110010010080352151005915910010020010010020000995
473
timaeuskolinko666
000
474
arseniyX92
10010094294294
475
Максим Гапонов
0040401001005559114254
476
nnbeav
1000100100174501621005980239501
477
xyz1988
757575
478
BogolyubskiyAlexey
100100100
479
ionirov5
10010010101001001001008728710010090290787
480
fmf2112
00454545
481
Эльдар Урманов
0100210121121
482
Михаил Панов
1000100100
483
Радмир Ш.
100100100
484
arteezylover
757575
485
polinarriya
100100302125110080184202453
486
makarripenko
1002112186701561000100100801801001000010010010070201901001001047
487
Azret Kenzhaliev
1000100100100200
488
Максим Лицкевич
0101010
489
mihailovmikhael
46465151100702901995959100056156511
490
laofudasuan
1001001003433410080982781001009010039010010010010040010010010010040010010010003001001001001004002502
491
mason.gorder
000
492
oleg.zubkov1975
100100100100100100100100400
493
Виктор Муляр
100100100
494
slavita.256bit
505000100321320501406410030201505020703803802020100010000624
495
ra112003
1003246211991008018198397
496
varvara.krasyukova
000
497
Egor0203T
000
498
RyugaMaster
2502525
499
ypavel31
10010059259259
500
denzikeys
10010010080260206306
1678910111213141536