#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScoreABCDScore5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScore1234Score5678ScoreTotal score
501
lev.horyak
00000
502
rihar3681@mail.ru
0007670406192192
503
Kris Evans
000
504
igand80
100100100
505
arceniy.kadochnikov
100100100
506
afobeusyt
505050
507
Beka Grdzelishvili
10010032232100100020220452
508
lev.chisyakov.12
0212121
509
gorodnov.bogdan
10068300198100100100100398
510
Марина Леденёва
100100100100200300
511
Лев
100100100
512
pakkanenm
10069552241008768255479
513
rri2002
10010000100
514
runtime57
1001001001001001001621610085902751001005559314100100100563561361
515
Georgiy Kuksa
100100100
516
bagabova22@mail.ru
000
517
k.didichenko03
000
518
Акылбек Айткали
100100100
519
cms-modules
454545
520
gull-x
000
521
Костя Кокошник
757575
522
Ярослав Левченко
0000
523
n.chistyakov@lnip.su
100100100100100100200400
524
Alex Shekhovtsov
212191919292204
525
mishanya_koval
000
526
room service
242424
527
NVAL
1005932191100100291
528
Sergey Goncharov
191000011900119
529
horizont2
100001001003032162262
530
topradar
000
531
Antony Bulakh
000
532
shvartcav13@gmail.com
000
533
yarorekiw
100651651515100010010010040240100100200100701701000100100851851175
534
Евгений Борцов
100655221710010050250467
535
osipovln
616161
536
perelygin0703
000
537
govard.duck1
000
538
stddeque
000
539
freepvps
05555100100155
540
anna.smolnikova215
000
541
ncr2016
505050
542
kot9pa16lvl
808080
543
Alexander Antropov
100100212110010010080352151005915910010020010010020000995
544
timaeuskolinko666
000
545
arseniyX92
10010094294294
546
Максим Гапонов
0040401001005559114254
547
nnbeav
1000100100174501621005980239501
548
xyz1988
757575
549
BogolyubskiyAlexey
100100100
550
ionirov5
10010010101001001001008728710010090290787
17891011121314151636