#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScoreABCDScore5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScore1234Score5678ScoreTotal score
401
gull-x
000
402
Костя Кокошник
757575
403
Ярослав Левченко
0000
404
n.chistyakov@lnip.su
100100100100100100200400
405
Alex Shekhovtsov
212191919292204
406
mishanya_koval
000
407
room service
242424
408
NVAL
1005932191100100291
409
Sergey Goncharov
191000011900119
410
horizont2
100001001003032162262
411
topradar
000
412
Antony Bulakh
000
413
shvartcav13@gmail.com
000
414
yarorekiw
100651651515100010010010040240100100200100701701000100100851851175
415
osipovln
616161
416
perelygin0703
000
417
govard.duck1
000
418
stddeque
000
419
freepvps
05555100100155
420
anna.smolnikova215
000
421
ncr2016
505050
422
kot9pa16lvl
808080
423
Alexander Antropov
100100212110010010080352151005915910010020010010020000995
424
timaeuskolinko666
000
425
arseniyX92
10010094294294
426
Максим Гапонов
0040401001005559114254
427
xyz1988
757575
428
BogolyubskiyAlexey
100100100
429
ionirov5
10010010101001001001008728710010090290787
430
fmf2112
00454545
431
Эльдар Урманов
0100210121121
432
Вячеслав Иванов
100100100100200300
433
Михаил Панов
1000100100
434
Радмир Ш.
100100100
435
arteezylover
757575
436
polinarriya
100100302125110080184202453
437
makarripenko
1002112186701561000100100801801001000010010010070201901001001047
438
Azret Kenzhaliev
1000100100100200
439
kuznetdaria@gmail.com
10010054254100100100541617010070482181001001007768563011143
440
Максим Лицкевич
0101010
441
mihailovmikhael
46465151100702901995959100056156511
442
npodguzov
0100010020010010010039339539
443
laofudasuan
1001001003433410080982781001009010039010010010010040010010010010040010010010003001001001001004002502
444
mason.gorder
000
445
oleg.zubkov1975
100100100100100100100100400
446
Виктор Муляр
100100100
447
slavita.256bit
505000100321320501406410030201505020703803802020100010000624
448
ra112003
1003246211991008018198397
449
varvara.krasyukova
000
450
Egor0203T
000
156789101112131436